12 - 14 nov. 2024

Det började en kulen novemberdag i Jönköping 1975. Den allra första underleverantörsmässan på Elmia hade just öppnats. På plats fanns ett fåtal utställare. Knappt någon kunde då ana, att detta var fröet till vad som skulle bli norra Europas ledande underleverantörsmässa.

Men tiden gick och den lilla mässan växte och blev allt större och större. Såväl folk från trakten som från andra länder hörde talas om den lilla mässan. Allt fler ville resa till Jönköping för att se om mässan var så lyckobringande som ryktet sa. De allra flesta kom belåtna hem.

En dag visade det sig att den lilla mässan blivit den ledande renodlade fackmässan för underleverantörer inom tillverkningsindustrin i norra Europa.

Nu skulle det vara läge att skriva slutet gott allting gott, men icke då.  På Elmia har vi siktet inställt framåt och på att ständigt utveckla mässan vidare i takt med tillverkningsindustrin. Elmia Subcontractor är heart of industrial know-how!

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2023/oversikt_ovanifran_1920x1080.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2023/samtal_hydro_ages.jpg