4 - 6 okt 2022

Om mässan

Elmia Park är den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar med utemiljöer och deras leverantörer genom att vara en marknadsplats, mötesplats och social upplevelse.

Vi erbjuder alla som arbetar med utemiljöer att på en och samma plats kunna skapa sig en bild av vad den samlade branschen kan erbjuda i form av maskiner, utrustning, möbler, lekmiljöer, jord- och växtmaterial, bevattning, tjänster, etc. 

Tre fysiska upplevelsemiljöer på mässområdet, med var sitt tema, skapar en inramning för Elmia Park. Här blandas visionära tankar, inspiration och konkreta exempel. Besökaren kan ta en paus, lyssna på föredrag, ta del av nya spännande produkter, samt få inblick i lyckade projekt från olika delar av världen. Läs mer om temat.

 

6431
besökare
84%
av besökarna tänker återkomma
72%
av besökarna tänker köpa eller föreslå köp av något de sett på mässan
75%
besökte Showarenan på utomhusområdet