Om mässan

Elmia Park är den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar med utemiljöer och deras leverantörer genom att vara en marknadsplats, mötesplats och social upplevelse.

Vi erbjuder alla som arbetar med utemiljöer att på en och samma plats kunna skapa sig en bild av vad den samlade branschen kan erbjuda i form av maskiner, utrustning, möbler, lekmiljöer, jord- och växtmaterial, bevattning, tjänster, etc. 

 

 

6431
besökare
84%
av besökarna tänker återkomma
72%
av besökarna tänker köpa eller föreslå köp av något de sett på mässan
75%
besökte Showarenan på utomhusområdet