Samarbetspartners

Mässan arrangeras i samarbete med: 

sveat_150p.jpg SVEAT, branschföreningen för additiv tillverkning, som har till uppgift att bidra till en kraftfull utveckling inom additiv tillverkning och 3D-utskrifter i Sverige. Som branschorganisation har vi möjlighet att driva prioriterade frågor och stärka rösten i samhällsdebatten.