Den viktigaste arenan för svensk plåtindustri.

Det här är branschens egen mässa med ett brett utbud av maskiner, verktyg och tillbehör för den plåtbearbetande industrin. Tillsammans med fem parallella produktionsmässor är det en plattform för framtidens industri. Och affären är i fokus.

 

Elmia Produktionsmässor under samma tak

Till Elmia Produktionsmässor hör Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt, Elmia Polymer och Elmia 3D.

Mässorna har en bredd av produktionstekniker och material för den svenska tillverkningsindustrin och de sex mässorna skapar en gemensam plattform för att utväxla idéer som ska leda till nya affärsmöjligheter och visionärt tänkande inom industrin.

Jag vill veta mer om Elmia Produktionsmässor

Vem besöker?

På mässgolvet möter du branschens produktionschefer, konstruktörer och andra beslutsfattare inom plåtbearbetning och verkstadsindustri. En stor del av besökarna har inflytande över företagens inköp och är här för att hitta nya lösningar och leverantörer.

Vem ställer ut?

Bland våra utställare hittar du leverantörer av material, maskiner och produkter för bland annat plåtbearbetning, pressning, bockning, stansning, klippning, skärning och ytbehandling. Även leverantörer av kringutrustning, exempelvis lagerhållning, materialhantering och efterbearbetning ställer ut på mässan.