12 - 14 nov. 2024
För utställare

Subcontractor Competence Arena

Utbildningsbehovet har blivit mer dynamiskt än någonsin, och bristen på rätt kompetens hotar tillverkningsindustrins framtid. Competence Arena tar fasta på detta behov och strävar efter att bygga broar mellan företag, utbildningsinstitut och unga talanger.

Här kommer man bland annat att få möjlighet att träffa rekryterings- och bemanningsföretag, utbildningssamordnare och studenter. Målet är att erbjuda lösningar, men framför allt skapa dialog och samarbeten när det gäller både nuvarande och framtida kompetensbehov inom tillverkningsindustrin.

Competence Arena är mötesplatsen som inte bara adresserar behoven idag utan aktivt formar morgondagens framgångsrika tillverkningsindustri.

Läs mer om nyheten Competence Arena här.