12 - 14 nov. 2024

Case: T&S Engineering Intelligence – AI-granskning av ritningar hos industripartners

Genom AI-granskning av ritningar eliminerar Väderstad återkommande fel, ger snabb återkoppling till konstruktörer och höjer kvalitén på sina ritningar.

Väderstad tillverkar flexibla och högeffektiva jordbruksmaskiner med stort fokus på nyutveckling. När en ny jordbruksmaskin tas fram produceras stora mängder ritningar. Varje ritning måste kontrolleras på ett stort antal punkter av flera ingenjörer inom FoU-avdelningen. Kontrollerna är i sig tidskrävande och eftersom det finns så mycket att kontrollera är det vanligt att någon punkt missas. Med hjälp av bildseende, d.v.s. algoritmer som “ser” ritningarna kan dessa kontroller automatiseras. Det är grunden i en AI-granskning. 

Genom att implementera en AI-granskning med Väderstads unika designregler kan nu en konstruktör självgranska ritningarna med AI-granskningen innan det är dags att be en granskare titta på ritningen.
Det gör att:
1) Felen upptäcks tidigare och antalet iterationer mellan konstruktör och granskare minskas.
2) Det blir lättare för nya konstruktörer att lära sig Väderstads egna arbetssätt, eftersom alla lär sig av en och samma, alltid tillgänglig, AI-granskare som återspeglar interna och externa ritningsstandarder.

Läs mer om T&S Engineering Intelligence här