12 - 14 nov. 2024

Tech Arena 2023

 • Simumatik — Digitala tvillingar skapar nya möjligheter för 3D-printer
 • SkyMaker — Låt kunden göra mer av jobbet – CAD-konfiguratorer och e-handeln respektive hemsida
 • ManoMotion — Möjliggör prediktiv säkerhet för industrin
 • CombiQ — Datadrivna beslut i realtid
 • Prokon och Balthzar — Har du koll på hur effektiv din produktionsanläggning är?
 • Colix —  En modern lösning för intern kommunikation 
 • Mobilaris — Positioneringsteknik tar säkerhet och samordning till nästa nivå inom industrin
 • Rutronik — Smart sensor station CO2-mätning & Smart sensor station FIR thermal and IR detection  
 • BeOneNorthDigital transformation inom träbranschen med SAP Business One, Optimerad verksamhet: En resa mot framgång med SAP Business One & IoT-lösning för prediktivt underhåll: ökad tillförlitlighet och kostnadsbesparingar 
 • ChainTraced – Digitala produktpass inom en metallisk värdekedja
 • T&S Engineering Intelligence – AI-granskning av ritningar hos industripartners
 • Flowtropolis – Effektiv och säker träning med XR-teknologi
 • Strainlabs – Digitalisering av järnväg - manuellt arbete omvandlas till en digital tjänst
 • Dassault – Elektriska vägar för alla, Ny maritim teknik med inspiration från naturen - för miljön & Vi behöver ändra vårt förhållningssätt till vatten!
 • whatt.io – Fysiska produkter och dess digitala tvillingar, nästa generations digitala produktpass
 • WexerDigitaliserad säljprocess, Weland Solution och Wexer öppnade marknaden
 • Telenor IoT – Övervakad uppkoppling för industriella produkter
 • Etteplan – NeoDynamics – nästa generation av biopsisystem
 • Columbus – Visuella processer och dokumenthantering som samverkar 
 • Certainli – Den raka vägen till en compliant Bill of Material