12 - 14 nov. 2024

Case: Simumatik - Digitala tvillingar från Simumatik skapar nya möjligheter för 3D-printer tillverkaren Tritone Technologies

Tritone Technologies ville effektivisera utvecklingen av en befintlig 3D-printer och kunna utbilda tekniker och operatörer med fortsatt hög tillgänglighet på den fysiska utrustningen. Resultatet, den digitala tvillingen, möjliggjorde flertalet virtuella maskiner som ökar effektiviteten för utvecklare och ingenjörer, samt bidrar till att operatörer och tekniker kan utbildas utan behov av tillgång till den fysiska maskinen. Dessutom kan lösningen användas i säljsammanhang och för att kommunicera lösningar till intressenter.

Tritone kontaktade oss på Simumatik efter att ha sett ett annat företag använda digitala tvillingar under konceptstadiet av en ny maskinprototyp. Utmaningarna de stod inför var att ett dussintals ingenjörer skulle arbeta i samma projekt och med samma maskin. Detta innebar att beläggningen på den fysiska maskinen var hög och att testcyklerna var långa, vilket innebar att effektiviteten för både mjukvaruutvecklingen och styrsystemet var förhållandevis låg. 

Vidare utmaningar företaget stod inför var att utbilda tekniker och operatörer på företag som köpt en 3D-printer, då stilleståndstiden behöver minimeras och personalrotationen ofta är hög.  

Resultatet av lösningen var en komplett digital tvilling av den verkliga maskinen som kommunicerar med plc:erna. Detta innebär att varje ingenjör eller IT-utvecklare kan ha en egen kopia av maskinen i form av en digital tvilling. Det möjliggör att ändringar i styrsystem och mjukvara kan testas innan lansering till den verkliga maskinen. Vilket i sin tur gör att kvaliteten på styrsystemet förbättras markant och risken för buggar minimeras. Ur ett hållbarhetsperspektiv bidrar lösningen till att minska mängden vax och metallpulver som används för att testa utrustningen.  

Vidare kan den digitala tvillingen användas för att utbilda operatörer och tekniker utan att behöva fysisk tillgång till 3D-printern. Genom att producera fel i den digitala tvillingen kan operatörer och tekniker felsöka mjukvaran och maskinen. Därigenom kan de lära sig sekvenser som behöver genomföras för att försätta maskinen i serviceläge och avhjälpa uppkomna fel. Tritone kan även använda den digitala tvillingen för att förevisa maskinen i säljsammanhang och kommunicera dess lösningar.  

Läs mer om Tritone Technologies här

Läs mer om Simumatik här