14 - 16 nov 2023

Innovation & Technical Design Expo

Världsunika produkter, nya innovativa material och konstruktioner. Föreläsningar med toppnamn inom design och utveckling. Tillverkningsmetoder som hör framtiden till. Ett unikt tillfälle att samla nya idéer till framtidens produktutveckling.

Subcontractor InnoDex är arenan för industrins alla produktutvecklare, konstruktörer och designer – en kunskaps- och inspirationsarena utöver det vanliga, med utställningar och föreläsningar om nya material, innovativa tekniker och kreativa processer.

Mässans ledord är affärsnytta, och det gäller även Subcontractor InnoDex. Förutom utställningar och föreläsningar med toppnamn inom design och utveckling ges handfasta råd t ex om hur man bäst skyddar och utvecklar sina idéer till lönsamhet.

Fokusområden 2022:

  • Materials for Green Energy  

  • Circular Materials for Future Mobility and Design 

  • Additive High-Tech Applications 

  • Smart and Digital Materials