Subcontractor InnoDex – Innovation & Technical Design Expo

Världsunika produkter, nya material och konstruktioner. Föreläsningar med toppnamn inom design och utveckling. Tillverkningsmetoder som hör framtiden till. Detta och mycket mer hittar du på kunskaps- och inspirationsarenan Subcontractor InnoDex. Ett unikt tillfälle att samla nya idéer till framtidens produktutveckling Subcontractor InnoDex är en årligen återkommande aktivitet på mässan.

Subcontractor InnoDex är arenan för industrins alla produktutvecklare, konstruktörer och designer – en kunskaps- och inspirationsarena utöver det vanliga, med utställningar och föreläsningar om nya material, innovativa tekniker och kreativa processer.

Mässans ledord är affärsnytta, och det gäller även Subcontractor InnoDex. Förutom utställningar och föreläsningar med toppnamn inom design och utveckling ges handfasta råd t ex om hur man bäst skyddar och utvecklar sina idéer till lönsamhet.

2019 års teman var:

  • Resurseffektivitet och hållbarhet
  • Smarta och digitala material
  • Lättvikt
  • Simulering och produktoptimering
  • Framtidens teknikskiften

Plats: Hall C

_15_1920px.jpg

_16_1920px.jpg

_17_1920px.jpg

_18_1920px.jpg