Elmia Future Living

Förväntningarna på framtidens boende för 70+ ser inte ut som du tror.

Framtidens boende för 70+

Elmia Future Living är arenan som genom seminarier, debatter, utställning och inspirerande case bidrar med en vidare syn och ett djupare samtal kring framtidens boende för 70+.

Hur ska bostadsmarknaden och samhällsplanerarna anpassa sig till den alltmer akuta situationen? Hur skapar vi boenden som man längtar till - inte tvingas in i? Hur planerar vi bostadsbyggande för friska äldre samtidigt som vi planerar för trygghets- och äldreboenden? Den debatten som berör dessa frågor är i princip obefintlig. Men på Elmia Future Living vill vi elda på diskussionen. Här stimuleras lösningar och innovation genom utställningar, seminarier, debatter och samtal med sakkunniga föreläsare, politiker och andra tongivande aktörer inom området. 

Elmia Future Living startar om
064
Dagar
:
08
Timmar
:
17
Minuter
Seminarieprogram
Seminarieprogram
Nya boendekoncept som ökar rörligheten
2 jul 2021
Utifrån en flyttstudie har det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem försökt öka attraktiviteten att byta bostad. Man har även skapat ett boendekoncept för att bryta den ofrivilliga ensamhet som många människor idag lever i.
Lennart Weiss nöjer sig inte med ytliga svar
23 jun 2021
Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, kommer att tillsammans  med Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister, vara moderator för Elmia Future Living tisdagen 28 september.
Fredrik Reinfeldt talar om en föränderlig värld och framtidens bostadsmarknad
21 jun 2021
Intervju med Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister och numera föreläsare och rådgivare, inför Elmia Future Living 29 september.
Hög tid lyfta debatten om framtidens boende för 70+
10 jun 2021
Vi blir allt fler friska äldre – men i bostadsdebatten glöms detta bort av politiker och kommuner. Intresset för de frågor som rör framtidens boende för den växande gruppen äldre och de utmaningar som samhället står inför i samband med detta är ljummet. Elmia Future Living är arenan som genom sem...