Elmia Future Living

Ny mötesplats om framtidens attraktiva och hållbara boenden för äldre.

Vi bygger för framtiden

Elmia Future Living är en ny mötesplats om hur vi skapar morgondagens attraktiva, hållbara boenden och bostadsmiljöer för äldre. Här samlas både offentliga och privata aktörer inom alla former av boenden för de nya äldre.

Under mässan arrangerar vi högaktuella seminarier som visar på lösningar och goda exempel om framtidens boende, sociala miljöer, välfärdsteknologi och ekonomi. Elmia Future Living öppnar upp för ett nytt samhällsbyggande där en livslång boendekarriär står i fokus.

Välkommen 28-29 september 2021!

 

Mässan öppnar om
158
Dagar
:
19
Timmar
:
30
Minuter
Säkra mötesplatser
Säkra mötesplatser