12 - 14 nov. 2024

Case: whatt.io – Fysiska produkter och dess digitala tvillingar, nästa generations digitala produktpass

whatt.io är ett Skandinaviskt-Amerikanskt företag med en digital plattform och verktyg för att skapa en relation mellan fysiska produkter och dess digitala produktinformation som t.ex. monteringsinfo, materialdata och digitala reservdelar. Med hjälp av NFC chip eller QR koder skapas en aktiv relation med brukare och andra där man enkelt med sin mobiltelefon kan interagera med produkten och dess information. 

Infinite Acoustics högtalarföretaget som är baserat i Los Angeles. Högtalarna skapas av 3D skrivare med återvunna material, bland annat gamla bildäck, vilket ger nytt liv åt industriellt och konsument avfall. Företagets produkter tillverkas vid behov i lokala mikrofabriker för att minimera deras koldioxidavtryck och möjliggöra skräddarsydda, on-demand-produktion. 

Tillverkningstekniken har utvecklats av Svenska Lostboyslab, som tagit fram både det återvunna materialet och tillverkningsprocessen med hjälp av additiv tillverkning i 3D printfarmar. Som stöd för hela livscykeln använder man whatt.io som digital plattform för digitalt produktpass. 

whatt.io teknologin ger tillverkare och varumärken en lösning där man enkelt kan hålla en aktiv relation med ägaren av produkten från försäljning, service, underhåll till återvinning. whatt.io är ett komplett molnbaserat system för hantering av information kring produkten genom hela dess livscykel. 

Infinite Acoustics behövde ett verktyg för att kunna berätta sin story, ett helt transparent sätt att visa vilka material som använts i produkten, ge direkt access till support och reservdelar som tillåter reparation eller produktförbättringar. Man behövde en teknik som kunde stöda produkten livscykel och på ett smart sätt ge information och funktioner som låg utanför allt som man gjort tidigare. Man behövde digitalisera hela leveransen av dokumentation, datablad etc. Företaget är en startup och under uppbyggnad och därför är partners, support platser, service platser etc hela tiden i förändring, detta var en stor utmaning. Dessutom ville man ha ett system för att säkerställa tillverkningsställe och datum, även funktioner för registrering av ägare och ägarbyte var en utmaning där man helt enkelt tappade kunden efter de köpt produkten. Språk och kontinuerlig dialog med kunder och underhåll var det som föll på whatt.io lösningen där flexibilitet och säkerhet kunde lösas. 

Med hjälp av whatt.io sparar man alla kostnader för manualer, monteringsanvisningar och certifikat och materialdatablad. Man kan snabbt lansera en produkt eftersom DPP, det digitala produktpasset som är aktivt så kan man addera mer datablad och funktioner efterhand. Man kan också uppdatera med platser där produkten kan servas eller byggas om, samt var den kan återvinnas. Alla tillgängliga reservdelar finns tillgängliga via en enkel blip med mobiltelefonen, både komponenter men även nedladdningsbara 3D printbara CAD filer som reservdelar eller utökade optioner. Infinite Acoustics byggs i 3D printfabriker lokalt och där är whatt.io en central del i leveransen med all produktinformation och stöd för skyddade 3D produktionsfiler för den lokala tillverkaren. Senaste versionen av whatt.io använder AI för att erbjuda en chatbot som på valfritt språk hjälper kunden med installation, var man hittar support, frågor om alternativa produkter eller annat om produktens funktioner eller reservdelar etc. All detta görs med en enkel “blipp” med mobilen” på produkten (eller scanning av QR kod) 

whatt.io – webb
whatt.io – pressrum
whatt.io – youtubekanal

Infinite Acoustics – webb