12 - 14 nov. 2024

Case: Strainlabs – Digitalisering av järnväg - manuellt arbete omvandlas till en digital tjänst

Syftet är att öka tillgängligheten av järnväg och införa digitalisering. Resultatet mellan Stainlabs och Vosslohs samarbete är en digital plattform som erbjuder lösningar för att öka effektivitet för järnväg på ett hållbart sätt.

Skruvar är extremt vanligt förkommande inom järnvägsinfrastruktur, tex växlar, drev, signalsystem etc. Trafiken orsakar skruvlossning vilket kräver högt underhåll för att undvika driftstopp. Digitalisering av skruvar gör detta arbete automatiskt till en lägre kostnad och högre driftsäkerhet. Prediktivt underhåll kan baseras helt på datadrivna beslut.

Samarbetet med Vossloh har skapat en för slutkunden mycket lättarbetad och billig digitaliseringsmodell. Digital övervakning av skruvförband minskar behovet av manuellt arbete, dokumentation, sparar tid, reducerar underhållskostnader och driftsäkerheten samt tillgängligheten för den aktuella järnvägssträckan ökar. 

Vossloh AG, med en 150-årig marknadsnärvaro, är en ledande tillverkare och leverantör av järnvägsinfrastruktur och ansvarar för ett underhållsuppdrag åt Trafikverket.

Läs mer om Vossloh Connect här

Läs mer om Stainlabs här