12 - 14 nov. 2024
För utställare

Vad har du för kompetensbehov?

Söker du ny kompetens eller en specifik yrkesroll? Eller planerar du att välkomna studenter för praktik eller examensprojekt? På Competence Arena kan vi stödja och förenkla kompetensförsörjningen genom att koppla samman utställare med de rätta kontakterna.

Skolorna har studenter som står på tröskeln till arbetslivet och är redo att påbörja sin yrkesresa. Rekryterings- och bemanningsföretag har sina nätverk och resurser till hands. Ge oss information om vilken specifik yrkeskompetens eller yrkesroll ni söker, eller vad ni har för möjligheter att erbjuda för exjobb, så försöker vi matcha det.

 

Vilken kompetens söker ni?