12 - 14 nov. 2024

Competence Arena – mötesplatsen för framtidens tillverkningskompetens

Competence Arena – mötesplatsen för framtidens tillverkningskompetens
Utbildningsbehovet har blivit mer dynamiskt än någonsin, och bristen på rätt kompetens hotar tillverkningsindustrins framtid. Elmia Subcontractors Competence Arena vill ta fasta på detta behov och strävar efter att bygga broar mellan företag, utbildningsinstitut och unga talanger.

På Competence Arena får företagen inte bara tillfälle att söka och erbjuda arbetskraft – utan också förstå och forma de kompetenskrav som framtidens tillverkningsindustri ställer.
– Med Competence Arena vill vi bidra till att lösa de kompetensutmaningar som branschen står inför. Vi vill minska gapet mellan utbildning och arbetsmarknad, vilket är kritiskt för att säkerställa branschens konkurrenskraft och hållbara tillväxt, säger Mässansvarig Helena Åhs.

Genom att samla rekryterings- och bemanningsföretag, utbildningssamordnare, studenter och företag med kompetensbehov på en och samma plats, möjliggör arenan en direkt dialog och möjlighet till samarbete.

Att säkerställa kompetensförsörjningen är en nödvändighet för att industrin ska kunna utvecklas och behålla sin konkurrenskraft. Region Jönköpings län är en samarbetspart till årets nyhet Competence Arena. Tillsammans med utbildningsaktörer inom länet bidrar de till att underlätta för företagen att hitta den kompetens de söker.
– Kom till vår monter och ställ alla dina frågor om kompetensförsörjning! Vi visar upp goda exempel och vi lovar att du får med dig konkreta tips, säger Jelena Trupina, strateg Kompetensförsörjning, Region Jönköpings län.

Ytterligare en satsning – som Region Jönköpings län gör tillsammans med Jönköping University, Handelskammaren Jönköping och med stöd från Europa Direkt under mässan – är Talent Attraction Walks. 
Talent Attraction Walks innebär att föranmälda utställare på mässan får möjlighet att matcha sina kompetensbehov med internationella studenter som alla är redo att starta sin karriär i Sverige. Studenterna går sitt sista år och har kunskap och erfarenhet inom bland annat teknik, som IT- och mjukvaruutveckling, industridesign, affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, HR, ekonomi och projektledning.
– Idag pratar alla om det enorma kompetensbehovet och att någon måste göra något, annars går svensk tillverkningsindustri en mörk framtid till mötes. Den här aktiviteten borde alla företag hoppa på, det blir inte mycket mer konkret än så här, avslutar Markus Börrisson, Region Jönköpings Län.

 

Vill du veta mer om Talent Attraction Walks? Läs mer här