12 - 14 nov. 2024

Case: BeOneNorth – Digitala och innovativa affärssystemet

Case 1: Digital transformation inom träbranschen med SAP Business One 

Case 2: Optimerad verksamhet: En resa mot framgång med SAP Business One

Case 3: IoT-lösning för prediktivt underhåll: ökad tillförlitlighet och kostnadsbesparingar 

 

Digital transformation inom träbranschen med SAP Business One 

Kunden: ett företag med en gedigen historia inom träbranschen, specialiserat på skräddarsydda fönster. Efter några utmanande år och ett uppköp 2019 har man, under ledning av en ny VD, återgått till lönsamhet och påbörjat sin resa mot digital transformation.

Efter att ha stått inför ekonomiska utmaningar och sedan blivit uppköpta 2019, behövde kunden omvärdera sin verksamhet och söka nya vägar för att förbli konkurrenskraftiga. Även om digital transformation kan kännas överväldigande, särskilt för företag med djupa traditioner, visade sig SAP Business One vara en lösning som kombinerade kraft och användarvänlighet. 

Kunden, med en lång tradition av handarbete och komplexa processer för att skapa skräddarsydda fönster, stod inför utmaningen att modernisera sin verksamhet utan att förlora sina värdefulla medarbetares förtroende. Med många komponenter i varje fönster och en arbetsstyrka ovana vid teknologiska förändringar var det en betydande utmaning att införa ett nytt system. 
 
Med SAP Business One och stödet från vårt konsultteam, som varit närvarande under och efter implementationen, kunde kunden framgångsrikt navigera i digitaliseringens vatten. Denna övergång har inte bara förbättrat interna processer utan också spelat en avgörande roll i företagets ekonomiska vändning.

Kvalitet i världsklass: Med SAP Business One kan kunden försäkra att fönster produceras enligt specifikation, vilket garanterar högsta kvalitet och överensstämmelse med kundkrav. 

Helhetslösning från start till mål: Genom att konsolidera hela företagets operationer i SAP Business One, har kunden en sömlös lösning från produktionsgolvet till ekonomiavdelningen. En total lösning "End-2-End" säkerställer enhetlig insikt och kontroll över hela verksamheten. 

Precision i leverans: SAP Business One ger kunden fullständig överblick över leveranskedjan, vilket säkerställer att leveranser av fönster sker i rätt tid, varje gång. Ingen byggherre behöver vänta på deras högkvalitativa produkter.

Datadrivna beslut: Genom djupgående analyser och rapporter från SAP Business One kan kunden nu fatta beslut baserat på realtidsdata och historiska trender, vilket stärker deras strategiska planering.

MRP-fördelar: Genom att dra nytta av Material Requirements Planning (MRP) inom SBO, kan Snidex nu smidigt förutsäga och planera för materialbehov och produktion, vilket minimerar slöseri och optimerar resursanvändningen.

Skalbarhet och effektivitet: SAP Business One är inte bara ett nuvarande verktyg för kunden. Det är en plattform för framtiden. Med SBO kan kunden fortsätta sin tillväxtbana, hantera ökad efterfrågan och skala upp sin verksamhet utan behovet av att kraftigt öka personalstyrkan. 

 

Optimerad Verksamhet: En resa mot framgång med SAP Business One

Genom SAP Business One-implementeringen hos en av våra kunder har vi effektivt sammanfört deras verksamhet inom lager- och inköpsstyrning, ekonomihantering och distribution. Genom att integrera processer och data har vi hjälpt dem optimera lagerhantering, förbättra produktionsflöden och öka insikterna i affärsprestanda, vilket har resulterat i ökad effektivitet och minskade kostnader.

Kraftigt tillväxtbolag som på två år nästan fyrdubblat sin omsättning. Med sådan tillväxt behövs innovativa affärslösningar som en grundbult för framtida tillväxtplaner. 
 
Fragmenterad lagerhantering: SAP Business One har hjälpt till att sammanföra olika aspekter av verksamheten, vilket resulterar i bättre lageröversikt, minskade lagerkostnader och förbättrad förmåga att svara på efterfrågan. 
 
Genom att implementera SAP Business One har kunden kunnat automatisera och strömlinjeforma flera arbetsprocesser, vilket minskar risken för fel och frigör tid för mer värdeskapande uppgifter. 

Förbättrad lagerhantering: Med hjälp av SAP Business One har kunden fått en översiktlig bild av sin lagerstatus i realtid. Detta har lett till bättre lageroptimering, minskad risken för över- eller underlager, och snabbare hantering av beställningar.

Ett system – flera lösningar: Genom att integrera flera fristående system till ett samlat nav – SAP Business One – har kunden nu en enhetlig plattform där lagerhantering, bokföring och andra viktiga processer nu smidigt kan hanteras och samordnas, vilket resulterar i en mycket mer effektiv verksamhet  

Ökad kundnöjdhet: Genom att ha tillgång till realtidsinformation om produkters tillgänglighet och leveranstider kan kunden ge sina kunder mer precisa och pålitliga svar. Detta har resulterat i ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Bättre beslutsfattande: Med möjligheten att generera anpassade rapporter och analyser från SAP Business One kan kunden idag fatta beslut baserade på fakta och insikter. Detta har bidragit till att optimera deras affärsstrategier och operativa beslut.

Skalbarhet för tillväxt: SAP Business One erbjuder en skalbar plattform som kan anpassas efterkundens framtidiga tillväxtbehov. Denna flexibilitet har gjort det möjligt för dem att hantera ökad efterfrågan och utöka sin verksamhet smidigt.

 

IoT-lösning för prediktivt underhåll: Ökad tillförlitlighet och kostnadsbesparingar 

Genom att utnyttja IoT-sensorer och intelligenta prediktiva modeller har kunden erhållit en innovativ IOT-lösning för prediktivt underhåll. Genom tidig upptäckt av avvikelser kan de planera underhåll och undvika dyra avbrott, samtidigt öka servicekvaliteten och pålitligheten för resenärerna ökat.

Kundens utmaning var att oförutsedda tågavbrott ledde till höga kompensationskostnader och minskad kundnöjdhet. Avbrotten resulterade även i ökade underhålls- och reparationskostnader, särskilt när utrustningen behövde bytas på plats där avbrottet inträffade – ofta i avlägsna områden och svåra miljöer.  

Med IoT-data med intelligenta prediktiva modeller möjliggjordes en tidig avvikelsedetektering och därmed möjligheten att förutsäga underhållsbehov innan problemen uppstod. Detta gjorde att kunden, istället för att reagera på akut avhjälpande underhåll, numera kan ägna sig åt att proaktivt ta itu med potentiella problem. Genom att analysera realtidsdata kan bolagets tekniker identifiera exakt vilka delar som krävde underhåll och planera dessa insatser på ett effektivt sätt. 
 
Resultatet:

  • Minskade underhålls- och reparationskostnader
  • Ökad kundnöjdhet
  • Minskade kompensationskostnader (till kunder)  
  • Effektivare resursplanering
  • Ökad förståelse för den egna utrustningen och effektivare underhållsplanering

Läs mer om BeOneNorth/SAP Business One här