12 - 14 nov. 2024

Kämpar du för att hitta rätt medarbetare?

Under Elmia Subcontractor ges du som utställare en möjlighet att matcha dina kompetensbehov med internationella studenter som alla är redo att starta sin karriär i Sverige. Torsdagen den 16 november arrangeras Talent Attraction Walks!

Amanda Herzog studerade på Jönköpings University och när hon avslutade sina studier sökte hon över 800 jobb innan hon fick sitt första jobb i Sverige. Det fick henne att fundera på vad som inte stämde och hur hon kunde vara bryggan mellan internationella studenter och svenska företag. Sen några år tillbaka driver hon ett företag där hon tar ner barriärerna mellan företag och studenter och hjälper till med matchningen. Amanda ansvarar för vandringarna och håller en inspirationsföreläsning om vad du som företag bör tänka på för att kunna ta emot internationella talanger. 

Talent Attraction Walks innebär att du som deltar får träffa 30 internationella studenter från Jönköping University. Studenterna går sitt sista år och har kunskap och erfarenhet inom bland annat teknik, som IT- och mjukvaruutveckling, industridesign, affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, HR, ekonomi, projektledning och mycket mer. Studenterna har blivit intervjuade och deras CV granskade innan de får träffa er. Alla CV skickas till anmälda företag innan den 9 november.

Talent Attraction Walks är ett kostnadsfritt arrangemang som arrangeras av Region Jönköpings Län, Handelskammaren Jönköping, Jönköping University, Elmia Subcontractor och med stöd från Europa Direkt. 

Hur går det till?

Sista mässdagen besöker vi er monter med anmälda och utvalda studenter där ni under 10 minuter får berätta om ert företag och vad ni kan erbjuda. Ni får också en möjlighet att lära känna studenterna mer under en mingellunch som vi bjuder in till samma dag.

Vandringen startar kl 10.50 i MG01:02
Mingellunch erbjuds för deltagande företag och studenter 

För vem?

Detta passar dig som letar efter kompetens, antingen idag eller inom snar framtid. Det passar också dig som funderar på att ta emot studenter för praktik eller examensarbete, eller som vill bredda din rekryteringsbas och testa nya sätt att attrahera kompetens.

Innan 16 november

Som förberedelse och inspiration bjuder vi den 8 november in er till ett seminarium där vi går igenom hur du som företag kan arbeta med att ta emot internationella talanger. Studenterna som besöker företagen kommer också få ta del av ett seminarium där de får lära sig mer om den svenska yrkeskulturen och förväntningarna på den svenska arbetsplatsen som förberedelse inför dagen (läs mer här)

 

Anmälan och frågor:

Max åtta företag kan delta och "först till kvarn-principen" gäller.

Markus Börrisson, markus.borrisson@rjl.se eller 0702-866270

Anna Zedig, anna.zedig@handelskammarenjonkoping.se eller 073-589 09 52

Idag pratar alla om det enorma kompetensbehovet och att någon måste göra något annars går svensk industri en mörk framtid tillmötes. Skulle nog säga att det inte blir mycket mer konkret än så här!
Markus Börrisson, Region Jönköpings Län

Amanda Herzog
Grundare av Intertalents in Sweden och f.d. internationell student vid Jönköping University