12 - 14 nov. 2024

Case: Rutronik – Smart sensor station, FIR thermal and IR detection

En sensor som kan mäta antalet människor, närheten till objekt samt temperatur. Baseras på infraröd teknologi.

Denna smarta sensor är framtagen för att underlätta för kunderna och se hur den kan appliceras i praktiken. Ett flertale integrerade kretsar med en sammanslagning av komponenter från våra leverantörer är inbyggda. Produkten stödjer ett flertal applikationer såsom detektera antalet människor, närhet samt temperatur. Vår demo Smart sensorn kontrolleras av en mjukvara där data kan läsas av och observeras.

Det klara resultatet är att vi kan öka produktiviteten, uppnå en generell effektivisering och tid till marknad. Detta uppnås genom att kund själv kan observera hur sensorerna uppträder under utvärdering. Därmed själv kunna bedöma vilken sensor som de finner är mest lämplig.