12 - 14 nov. 2024

Case: Flowtropolis – Effektiv och säker träning med XR-teknologi

I samarbete med Epiroc har Flowtropolis visat hur XR-teknologi kan användas för att lösa utmaningar inom den tunga industrin och skapat träningslösningar som inte bara är säkrare, utan också betydligt mer skalbara och kostnadseffektiva.

Epiroc, ett av Sveriges största företag, är en leverantör av innovativa lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. De erbjuder ett brett utbud av avancerade maskiner och tjänster som syftar till att förbättra effektiviteten och säkerheten i dessa branscher. 

Utmaningen bestod i att Epiroc behövde träningslösningar för sina tunga maskiner som var säkra, realistiska och kostnadseffektiva. Traditionell träning var inte bara riskfylld utan också dyrt och tidskrävande. Detta eliminerade farorna med att träna på verkliga maskiner samtidigt som man inte behövde ta dyrbara maskiner ur produktion. Lösningen minskade även behovet av kostsamma resor och främjade skalbarhet, vilket gjorde att fler kunde utbildas på ett effektivt sätt och därmed öka kvaliteten i deras arbetsutförande. 

Resultat:

Ökad säkerhet: Genom att använda XR minskar risken för olyckor och incidenter dramatiskt. Anställda kan öva på komplexa uppgifter och procedurer på ett säkert sätt. 
Skalbarhet: Lösningen gör det möjligt för Epiroc att nå fler anställda, oavsett geografisk plats, samtidigt som den säkerställde hög kvalitet vid varje träningstillfälle. 
Kostnadseffektivitet: Lösningen gör att man inte behöver ta verkliga maskiner ur produktion och dessutom eliminerar den kostnader för resor och logistik. 
Förbättrad produktivitet: Effektiviteten i träningen ökar vilket resulterar i ökad produktivitet och bättre arbetsprestation. 

 

Läs mer om Flowtropolis här