12 - 14 nov. 2024

Case: Etteplan – NeoDynamics – nästa generation av biopsisystem

NeoNavia® är ett modernt biopsisystem med en patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning och består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Den stora fördelen med produkten är att kunna ta flera typer av biopsiprover tack vare att den har tre olika prober. 

Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar.

Den stora utmaningen var att omkonstruera den handhållna drivenheten från engångsbruk till flergångsbruk och samtidigt göra den kompatibel med tre olika nålvarianter med målet att helt ersätta alla andra ultraljudsledda bröstbiopsiinstrument på marknaden.  

Leverantör: Almotec

Läs mer om NeoDynamics och NeoNavia® här 

Läs mer om Etteplan MedTech här

Pressmeddelande: Nästa generations biopsisystem


NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik, baserad på forskning som bedrivits vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige.