12 - 14 nov. 2024

Case: Telenor IoT – Övervakad uppkoppling för industriella produkter

Hur snabbt och enkelt kan man koppla upp en industriell produkt med hjälp av IoT Complete? Utan investeringar i utveckling är man igång på några dagar och har en tillförlitlig leverans av produktdata till sin molntjänst eller applikation. Uppkopplingen är övervakad och lösningen kräver ingen utveckling utan endast konfigurering.

Våra kunder arbetar med att koppla upp produkter globalt för att nyttja produktens data i nya datadrivna tjänster eller för att kunna fjärrkoppla sig mot produkten för felsökning. Lösningarna kräver ny kompetens och ofta behöver man bygga ihop tekniska lösningar från flera leverantörer.

Detta tar ofta lång tid och suger kraft och energi från affärsomvandlingen som samtidigt måste göras. Man har därtill svårt att övervaka dessa i drift och förstå hur fel ska hanteras. Det visar sig att mindre än 5% av bolagen lyckas att gå från testfas till volymdrift. 

IoT Complete hjälper till att sätta lösningar i drift snabbare
Vi kan sätta en första lösning i kundens händer inom någon vecka. Tiden att göra en fältinstallation av uppkopplad produkt minskade för en av våra kunder från 75 min till 15 min.

En viktig aspekt för våra kunder är förbättrad tillgänglighet och kvalitet. IoT Complete är unikt genom att erbjuda en fullt monitrerad och optimerad konnektivitetstjänst från kundens produkt upp till kundens datalager. Vi kan berätta för kunden när något gått fel, vad som hänt och hur det kan lagas.

Malwa Forest is an innovator within forest machinery and produces low impact forest machine for gentle forest management. 

Läs mer om Telenor IoT här