12 - 14 nov. 2024

Case 1: Elektriska vägar för alla  

Case 2: Ny maritim teknik med inspiration från naturen - för miljön

Case 3: Vi behöver ändra vårt förhållningssätt till vatten!

Elektriska vägar för alla

ELONROAD - är sitt namn, "el on the road". Ett innovativt high-tech bolag som bygger hållbara elvägar för framtiden. Dessutom finns ELONROAD med på 33-listan från den svenska teknikmediasajten NyTeknik där listas Elonroad som en av de bästa startup-företagen i Sverige just nu! 

Elonroads unika elektriska vägsystem kan användas för att bygga upp laddinfrastruktur såsom elvägar, laddstationer och möjlighetsladdare vid hållplatser och lastplatser. Deras mål är att lägga grunden för att elektrifiera framtidens transporter och det på ett hållbart sätt! 

Med mjukvara från Dassault Systèmes kan Elonroad växa med sina projekt och det kan de även göra med sina leverantörer som sitter i samma system. 3DEXPERIENCE plattformen gör det möjligt för dem att växa med kontroll även i stora komplexa projekt med många olika intressenter. 

Med PDM i 3DEXPERINCE-plattformen kan teamen ha total översyn på all dokumentation avseende deras produktutveckling och dessutom kan alla team enkelt kommunicera kring projekten, direkt i plattformen. Den mycket viktiga kommunikationen blir enkel, snabb och effektiv och idéer kan omhändertas på ett effektivt sätt. 

Läs mer om Elonroad här

Läs mer om SolidEngineers kundcase Elonroad här

 

Ny maritim teknik med inspiration från naturen - för miljön

Dolprop Industries vill med sitt innovativa och revolutionerande sätt att tänka förändra och förbättra hur vi tänker kring "propulsion" eller framdrivning på våra hav och sjöar. De inspireras av evolutionens underverk och ett biomimetiskt tillvägagångssätt för att utveckla världens mest hållbara marina framdrivningsteknik inspirerat av delfinerna.

Dolprop söker med sina olika innovationer förändra förutsättningarna för global sjöfart. Att ersätta propellrar med ”delfin-fenor” är en gamechanger, produkterna sätter helt nya standarder gällande effektivitet, tystnad och säkerhet. På lång sikt är målet att göra tekniken tillgänglig för stora kommersiella fartyg som ett miljövänligt alternativ till traditionell teknik. Idag erbjuder företaget olika produkter för framdrivning av båtar och har även teknik för undervattensfarkoster, alla baserade på delfinernas rörelsemönster.

Produkterna som Dolprop erbjuder är The Jemt-Converter samt Njorden, som är en undervattensfarkost. Deras erbjudanden baserar sig på samma grund, att genom att byta ut propellertekniken med en fena och med en framdrivningsteknik som påminner om delfinens rörelser skapa en effektivare och smartare framdrivning för sjöfarten, från småbåtar till tankers och även undervattensfarkoster.

Dolprop erbjuder genom sin innovation, både privat och kommersiell sjöfart stora möjligheter till effektivare, resurssnålare, säkrare sjöfart som dessutom är tyst. Ljudföroreningarna i våra hav är ett stort problem som Dolprops arbete bidrar till att minska. Av världens transporter står sjöfarten för 80%, 1000 000 000 ton CO2 utsläpp från shippingindustrin och 96.5% av jordens vatten finns i våra hav. Fakta från Dolprop – dessa siffror ger en indikering om vilken marknad och vilken omställning som deras arbete kan påverka för vår planet.

Läs mer om Dolprop här

Läs artikel i NyTeknik här

Läs mer om SolidEngineers kundcase Dolprop här

 

Vi behöver ändra vårt förhållningssätt till vatten!

Mimbly – företaget startade som ett examensarbete på Chalmers Tekniska högskola. De ställde sig frågan ”måste vi använda dricksvatten för att tvätta våra kläder?", svaret visade sig vara ”nej” och för att lösa detta tog de fram MIMBOX.

Mimblys mål är att påverka vår miljö och vår planet i en positiv riktning. De vill ändra icke hållbara beteenden och deras första fokus ligger nu på att hjälpa företag med större tvättanläggningar att göra dessa förändringar. Mimboxen kopplas på tvättmaskiner, oavsett varumärke, där den filtrerar, renar och återanvänder vatten för tvätt.

Mimboxen renar vatten från mikroplastfibrer, den återanvänder vatten vilket minskar vattenåtgång samt renar tvättvattnet. Genom att återanvända redan uppvärmt vatten minskar användandet av Mimbox även C02-utsläpp.

Läs mer om Mimbly här

Läs mer om SolidEngineers kundcase Mimbly här