12 - 14 nov. 2024

Case: Certainli – Den raka vägen till en compliant Bill of Material

DeLaval sparar veckor av arbete med Certainlis automation av certifikat för kritiska komponenter. Genom enkel och effektiv inhämtning av komponentcertifikat redan i prototypstadiet kunde såväl onödigt manuellt arbete som compliancerisker och kostsam sen omdesign elimineras.

Vid CE-märkning och annan certifiering av teknikprodukter behöver testcertifikat säkras för ingående kritiska komponenter. Detta är idag ett arbete som kantas av tidskrävande manuell admin för ingenjörer och complianceexperter inom många teknikbolag. Avsaknad av nödvändiga komponentcertifikat är dessutom ofta en källa till förseningar i certifiering samt kostsamma komponentutbyten och omdesign av produkter i sena skeden av en produkts resa till marknaden.  

Certainlis plattform gjorde det enkelt för DeLaval att stämma av tillgänglighet och spara ner nödvändiga testreferenser för kritiska komponenter redan vid design av första prototypen för en produkt. På så sätt kunde man i tidigt stadie byta ut en komponent som visade sig ej uppfylla de nödvändiga kraven, och därmed undvika kostsamma och suboptimala omdesigner i senare skede som annars hade skett. 
 
Sammanfattade fördelar:  

  • Uppskattad totalt besparad arbetstid: 2-3 veckor
  • Effektivare internt samarbete mellan Compliance och R&D
  • Reduktion i ledtid för att stämma av och inhämta komponentcertifikat: från dagar eller veckor till timmar
  • Undvek att köpa in lager av oanvändbara komponenter
  • Undvek kostsam omdesign och komponentutbyte i senare stadie
  • Undvek försening i time to market
  • Ökad medvetenhet och öppenhet hos ingenjörer kring compliancearbete
  • Säker och effektiv hantering och tracking av compliancedokumentation för kritiska komponenter genom hela produktutvecklingsprocessen, dess livscykel och för framtida revisioner.

Försiktigt uppskattad sammantagen besparing: ca 100 000 SEK 

DeLaval grundades för 140 år sedan av visionären Gustaf de Laval som patenterade mjölkseparatorn. Idag har DeLaval 4.500 medarbetare och finns representerat i mer än 100 länder. De är en global ledare inom integrerade lösningar för mjölkproduktion.  

Läs mer om Certainli här