8 - 11 nov 2022

Subcontractor Tech Arena

Få ny kunskap om den digitala teknikens möjligheter och smarta lösningar för tillverkningsindustrin.

översikt_techarena-_mycketfolk.jpg Ta del av framgångrika och innovativa case från företag som jobbar för att digitalt göra industrin smartare. 

Subcontractor Tech Arena är en utställning som vänder stressen inför den uppkopplade tekniken till inspiration och visar hur digitalisering ger möjligheter på olika nivåer, från att effektivisera processer, skapa mervärde för kunden till helt nya affärsmodeller.

Träffa leverantörer som kan hjälpa dig att gå från tanke till handling inom digitalisering.

Vilka digitala värden kan du addera till din produkt? Hur jobbar andra företag för att agera smartare och utveckla sina produkter och arbetssätt?

Tech Arena är platsen för nya spännande lösningar!

TechArena_Case_2021_1920x1080.jpg

 

Helena Åhs
Helena Åhs
Telefon: +46 36 15 20 00