15 - 17 nov 2022

Subcontractor Tech Arena

Här visas innovativa och framgångsrika case från företag som jobbar för att digitalt göra industrin smartare.

Presentera dina digitala tekniska lösningar som skapar möjligheter på olika nivåer, från att effektivisera processer och skapa mervärde för kunden till helt nya affärsmodeller.

Genom en monterplats i direkt anslutning till Tech Arena kan ert företag dra nytta av arenans fördelar och de besökare den lockar.

Till arenan hör också en scen som kommer att fyllas av föreläsningar där den digitala tekniken lyfts i olika sammanhang.

Tech Arena är platsen för nya spännande lösningar!

Case som presenterades 2021:

 

Joel Toresson
Telefon: +46 36 15 21 25
Chaintraced, Victor Andersson
Här kan vi inspirera tillverkande bolag att göra något annorlunda för att jobba effektivare och för att få ett bättre samarbete inom värdekedjan.
Chaintraced, Victor Andersson
MTEK, Oscar Wallner
Här får vi kontakt med ett brett ekosystem av tillverkande bolag både högt och lågt inom leverantörskedjan. Och det här ett perfekt ställe att träffa många intressanta personer och koppla ihop leverantörskedjan med hjälp av digitalisering.
MTEK, Oscar Wallner