12 - 14 nov. 2024

Case: ManoMotion - Möjliggör prediktiv säkerhet för industrin

Traditionellt sett har cirkelsågar stannat när de upptäckt vätska, vilket oftast innebar att operatören redan hade skadat sig. Men nu har vi tagit säkerheten till en ny nivå med Altendorf HandGuard. Genom att använda avancerad kamerateknologi kan vår innovation förutse faror och snabbt signalera till maskinen att sänka sågbladet och stoppa sågen på bara några millisekunder.

I träbearbetningsindustrin krävs det att operatören håller händerna nära sågbladet, och när det handlar om fuktigt trä blir dagens säkerhetssystem ineffektiva och kostsamma. Sågbladet kan gå sönder, och att byta ett sådant blad kan ta upp till en hel arbetsdag.

Denna down-time kan snabbt bli kostsam, både i tid och pengar. Det inkluderar reparationstid, konsulter från externa reparatörsföretag, reservdelar och eventuell arbetsrelaterad skada.

Sådana incidenter påverkar inte bara operatören, utan även företaget i form av ökade försäkringskostnader, rehabilitering, förlorad kompetent arbetskraft och sänkt produktivitet. Det kan även göra det svårare att rekrytera nya operatörer.

En framgångsfaktor i vår lösning är att integrera ett mänskligt perspektiv i samarbetet mellan människan och maskinen. Vi tror på att det måste vara en ömsesidig anpassning och inte enbart från maskinens perspektiv som människan får anpassas sig till, vilket även nämns i Industry 5.0.

 

Här är några mer specifika fördelar med Altendorf HandGuard: 

  • 1000% mer säkerhet 
  • Lägra down-time
  • Högre produktivitet 
  • Lägre kostnader 
  • Nöjdare arbetare

Läs mer om ManoMotion här