12 - 14 nov. 2024

Innovation och hållbarhet i fokus hos Adigo Drives

Att arbeta hållbart, smart och långsiktigt är ingen nyhet för Adigo Drives. Det är något som finns i deras dna. Deras lösningar och produkter har bidragit till att minska klimatavtrycket i över 25 år, och det finns ett växande behov av deras produkter. Möt Elmia Subcontractors första ambassadör 2024, som vet att när man arbetar tillsammans– så kommer man längre.

Adigo Drives AB specialiserar sig på att utveckla och leverera anpassade elmotorslösningar, elektriska motorsystem för framdrivning och HMI-produkter. Företaget utvecklar helhetslösningar till sina kunder – från batterier till drivsystem till övervakning och reglage.

Peter Mayer är VD på Adigo Drives, ett företag som befinner sig på en marknad i stark tillväxt. Han berättar att deras kunder återfinns inom vitt skilda branscher; såsom tyngre fordon, industri och medicinteknik, och produkterna används bland annat i elektriska arbetsfordon, förarlösa materialhanteringsvagnar, lyfthjälpmedel och röntgensystem.

Hållbarhet alltid centralt

På Adigo är inte hållbarhet något som man bara pratar om. Det är något man gör, varje dag. Företaget har utvecklat hållbara och energieffektiva lösningar under flera decennier, och Peter berättar att kunderna idag förväntar sig ett hållbart perspektiv på lösningarna på ett helt annat sätt än tidigare. Han utvecklar vidare:

– Vi på Adigo är verksamma på en tillväxtmarknad, där nya krav från flera intressenter driver utvecklingen framåt. Det är både politiska beslut, myndighetskrav och användarnas krav på miljövänlig teknik, ergonomi och funktionalitet som ökar förväntningarna på oss som leverantörer. Utvecklingen går verkligen snabbt nu, och det är en spännande resa att vara med på.

Peter fortsätter:

– Våra lösningar ger en hållbarhetseffekt på två olika sätt. Ett är att vi ersätter förbränningsmotorer med elektriska system, vilket minskar klimatavtrycket för användaren. Det andra är att vi på Adigo alltid strävar efter att minimera energiåtgången för våra kunder och slutanvändare, genom att ta fram så effektiva lösningar som möjligt.

Samarbete och spetskompetens

Adigo Drives har varit en återkommande utställare på Elmia Subcontractor under många år, en plattform som Peter menar har gett dem både nya kundrelationer och affärer. Temat för Elmia Subcontractor är i år ”Navigating change together”, något som speglar Adigos sätt att arbeta. Peter beskriver hur företaget jobbar tätt tillsammans med sina leverantörer och kunder, för att tillsammans med gemensam kunskap och spetskompetens utveckla den bästa lösningen för behovet. Peter Mayer berättar:

– De olika produkter som vi tar fram är oftast specialanpassade och unika för den enskilda kundens behov. Därför prioriterar vi att träffa våra leverantörer och kunder ofta, eftersom vi upplever att det är det bästa sättet att underhålla och bygga bra relationer med våra samarbetspartners. Vi vet att det är de som sitter på den största kunskapen om sina specifika behov, och det är med vår gemensamma kunskap som vi tillsammans hittar en bra lösning.

Vinster med Elmia-mässan

Vikten av mänskliga möten och samarbeten är en röd tråd i Adigos arbetskultur, vilket märks av både på hemmaplan och i deras deltagande på Elmia Subcontractor. Peter beskriver att mässan varit en stor tillgång och viktig plattform för Adigo Drives, och att det också är ett mycket fint tillfälle att få en inblick i trender och rörelser i branschen. Peter utvecklar vidare:

– Vi ser stora fördelar med att delta på Elmia Subcontractor, då vi vet att det är en viktig mötesplats för industrin. Här kan man lägga örat mot rälsen och få indikationer om vad som är på gång i näringslivet. För oss på Adigo innebär mässan som mötesplats att vi kan stärka relationerna med våra befintliga kunder – och få tillfälle att skapa nya affärsmöjligheter. Vi träffar också våra leverantörer, och även där har vi möjlighet att knyta nya kontakter. Vinsten är ju att allt, och alla, är samlade under ett tak – det är verkligen både hållbart och smart!

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2024/ambassadorer/24130_adigo_montering.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2024/ambassadorer/24130_adigo_peter_mayer.jpg