12 - 14 nov. 2024

Case: Mobilaris – Positioneringsteknik tar säkerhet och samordning till nästa nivå inom industrin

Innovativa positioneringslösningar från Mobilaris som sätter en helt ny standard för säkerhet, effektivitet och samordning inom industrin.

Stora industrianläggningar är ofta komplexa och utmanande miljöer där den egna personalen, underleverantörer, underhållsarbete, material, fordon och tunga maskiner ska samspela säkert och effektivt, sida vid sida. Det är svårt att få en uppdaterad överblick över alla aktiviteter som sker och att säkerställa att rätt personer får rätt information, vid rätt tidpunkt. Många industriföretag är dessutom fortfarande fast i manuella tidskrävande arbetssätt som tyvärr förhindrar smart kommunikation och samordning av allt som sker på arbetsplatsen - vilket resulterar i att man inte når nya, bättre nivåer när det gäller arbetsplatssäkerhet, effektivitet och produktivitet.  

Mobilars lösningar, baserade på positioneringsteknologi i real-tid, möjliggör ett smart och automatiserat data- och informationsflöde. Det ger användarna relevant information vid rätt tidpunkt, för att kunna ta bättre och snabbare beslut. Man får full kontroll över vilka som befinner sig på arbetsplatsen med möjlighet att styra behörigheter till olika delar av området. Lösningarna gör det enkelt att planera, fördela arbete och omplanera om något oförutsett inträffar. Med hjälp av automatiserade varningar till personer som närmar sig en potentiell fara, såsom en rörlig maskin eller ett riskområde, kan alla känna sig trygga i sitt arbete och risken för mänskliga misstag reduceras markant

Mobilaris positioneringslösning revolutionerar säkerhet och effektivitet inom tung industri. Den ökar arbetsplatssäkerheten genom att minska olycksfall, skapar mer attraktiva arbetsplatser, förbättrar effektiviteten och minskar produktionsstopp. Dessutom främjar den bättre kommunikation och snabbare spridning av information, vilket gör den till en nödvändig innovation för modern industri.