12 - 14 nov. 2024

Case: ChainTraced – Digitala produktpass inom en metallisk värdekedja

Vårt mål är att ändra beteendet och påvisa möjligheten till mer effektiva, säkra och transparenta arbetssätt inom en värdekedja som successivt växer och realiserar affärsvärdet med digitala produktpass.

Många kan idag relatera till att compliance-processer, inom områden som kvalitét och hållbarhet, idag är manuella och resursintensiva. Dessa områden har tidigare inte prioriterats inom ramen för digitalisering utan främst utgjort ett reaktivt erbjudande som levererats på begäran. Med hållbarhetsrörelsen så synliggörs idag begränsningar inom skalbara arbetssätt när kund och lagkrav nu snabbt håller på att förändras.

Vi ser att digitala produktpass är en målbild som har potentialen att adressera manuella och resursintensiva arbetssätt som begränsar marknaden här idag. Samtidigt som det kan sätta ett affärsvärde till produktdata och spårbarhet som i vidare led utgöra viktig möjliggörare inom att adressera viktiga samhällsfrågor för att främja hållbara produkter och cirkulära affärsmodeller.  

Länk - digitalt produktpass för en metallisk värdekedja (Fagersta Stainless, Bumax AB och Bufab Sweden Bumax AB)

Läs mer om ChainTraced