12 - 14 nov. 2024
Weland Solutions och Wexer öppnade marknaden genom att förenkla försäljningsprocessen. Nu kan säljare och kunder designa kundspecifika lösningar i realtid och gå från idé till exakt lösning på en dramatisk kortare tid än innan. Och det blir alltid rätt.

Weland Solutions mötte tidigare problem med långa och tidskrävande säljprocesser, där offerter och tekniska specifikationer tog lång tid att skapa. Det fanns också en utmaning med inkompatibla produkter och fel i offerter. Internationella återförsäljare fick inte den attention man önskade.  

Genom att införa Wengine CPQ (Configure, Price, Quote) har Weland Solution revolutionerat sin säljprocess. De har fått en högre internationell skalbarhet och säljare och återförsäljare kan nu snabbt och enkelt skapa korrekta och professionella offerter med tekniska specifikationer och exakt prissättning. Den publika delen av produktkonfiguratorn som finns på återförsäljarnas webbplatser genererar dagligen heta leads från stora företag från hela världen, vilket ytterligare har hjälpt till att öka försäljningen av Weland Solutions hissautomater. 

Weland Solutions AB är en svensk tillverkare av hissautomater som effektiviserar lagerhantering och logistik inom industri och e-handel. Weland Solutions har flera återförsäljare (en per land) som dagligen använder konfiguratorn / Wengine CPQ.

Läs mer: Weland Solutions säljverktyg för hissautomater 

Läs mer: Alexander Ljungberg på Weland Solutions om samarbetet med Wexer

Wexer AB på LinkedIn