12 - 14 nov. 2024

KYOCERA FINECERAMICS - HUR SAMMANFOGAR MAN KERAMER MED METALLER?

KYOCERA FINECERAMICS - HUR SAMMANFOGAR MAN KERAMER MED METALLER?
Den frågan och andra frågor får du svar på om du besöker KYOCERA Fineceramics monter B 06:62 på Elmia Subcontractor i Jönköping den 9 – 12 november!
Fogningsmöjligheter mellan keramer och metaller optimerar egenskaperna och möjligheterna hos keramiska material. I sin monter kommer KYOCERA Fineceramics att presentera de senaste framstegen och teknologierna för sammanfogning av keramiska material och metaller.

Du kan där se de vanligaste fogningsmöjligheterna för keramik och metall:

• Keram inkrympt i stål

• Lödning av keram mot metall

• Limning av keram mot stål

• Keram med insintrat platinastift

Tidigare har användare och konstruktörer varit tvungen att välja antingen segheten och draghållfastheten hos metalliska material eller hårdheten och korrosionsbeständigheten hos keramer. Vid keramik-metall-konstruktioner kan ordet ”eller” bli ”och” när möjligheten att tillverka komponenter som har en egenskapsprofil som är vida överlägsen de använda materialen var för sig. Den sammanfogade detaljen är alltså bättre än enbart keramen och samtidigt bättre än enbart stål. För våra kunder blir både hanteringen och användandet enklare, och applikationsmöjligheterna ökar avsevärt.

Under åren har Kyocera Fineceramics utvecklat, förfinat och förbättrat sina olika fogningstekniker. Inkrympning: Ett exempel är glidlager där en kerambussning krymps in i ett metallhus. Keramen är med sin höga hårdhet mycket slitagebeständig samt även korrosionsbeständig.

Metalldetaljer kan alltså förstärkas med keramik i korrosions- och abrasionszoner medan stöt- och brottsäkerheten på den kompletta komponenten uppnås genom den metalliska delen.

Vid inkrympningsförfarandet av keramik i stål nyttjar man det faktum att stål och keramik har olika värmeutvidgningskoefficient. Kyoceras vanligaste material DEGUSSIT och StarCeram är aluminiumoxider, zirkoniumoxider, kiselkarbider och kiselnitrider.

-Alla dessa material lämpar sig fantastiskt bra för denna typ av krympförband, säger Cornelia F. Sundberg, VD för KYOCERA Fineceramics Nordics AB.

Lödning: Kyocera Fineceramics har lång erfarenhet av elektrokeramer. Exempelvis genomföringar, isolatorer och sensorkomponenter för applikationer i vakuum och högtryck med både låga och höga temperaturer. Vid denna typ av produkter fogas keramen samman med metalldelen i en lödprocess. Keramen metalliseras med ett molybden-mangan-skikt (Mo-Mn) som bränns fast i en ugnsprocess. Därefter förnicklas ytan i en galvanisk process som också bränns i ugn. Därefter kan keramdetaljen lödas mot metalldelen i en vakuumugn.

Inkrympning: En annan metod för fogning av elektriska ledare eller elektroder är s.k. insintring. Denna process har utvecklats för flera år sedan tillsammans med kund. I denna process sintras stift / elektroder i platina eller s.k. cermets (elektriskt ledande keramkutsar) in i keramdetaljen.

-Kyocera Fineceramics’ process har främst utvecklats för tillverkning av s.k. liners till flödesmätare. Under åren har denna fogningsteknik implementerats med stor framgång även för andra typer av produkter såsom genomföringar och sensorkomponenter. Denna fogningsmetod är Kyocera ensam om, berättar Cornelia F. Sundberg.

För keramik-metall- konstruktioner ser Kyocera en växande marknad. Dagens keramer uppnår idag driftstider som är 5 – 20 gånger högre än konventionella konstruktionsmaterial. DEGUSSIT® och StarCeram® är varumärken för keramer tillverkad av de tyska koncernbolagen KYOCERA Fineceramics Solutions i Mannheim samt KYOCERA Fineceramics precision i Selb. Kyocera har över 60 års erfarenhet av tillverkning av högpresterande keramer.

KYOCERA Fineceramics i Stockholm ansvarar för försäljning, marknadsföring, teknisk rådgivning och projektledning i Norden och Baltikum.

För mer information kontakta: KYOCERA Fineceramics Nordics AB Stormbyvägen 6 SE-163 55 Spånga Sverige Tel. +46 (0)8 4466910 E-mail: cornelia.f.sundberg@kyocera-solutions.se www.kyocera-solutions.se

Cornelia Sundberg

cornelia.f.sundberg@kyocera-solutions.se