12 - 14 nov. 2024

Bultsvetsning - Endast din fantasi sätter gränserna!

Bultsvetsning - Endast din fantasi sätter gränserna!
IME AB presenterar det mest effektiva sättet att fästa exempelvis bultar, muttrar och andra fästelement!
Vårat dotterbolag, Bultsvetsteknik, erbjuder extremt hög produktivitet genom en snabb svetsteknik med minimal värmepåverkan.
Bultsvetsning är ett samlingsnamn för en rad olika metoder där ett valfritt fästelement (bult, stift, mutter etc.) svetsas fast via ljusbåge mot grundmaterialet så som plåt, rör, balk etc. Denna metod kan i många avseenden ersätta arbetsmoment där man borrar, gängar osv. Den korta svetstiden gör att grundmaterialet ej deformeras av värmen likt vanlig svetsning och funkar därför alldeles utmärkt mot exempelvis tunnplåt. Vi håller ner kostnaderna och samtidigt klarar tuffa designkrav som inte vanligt svetsmetod klarar av. Bultsvetsning är dessutom ett mycket miljövänligt alternativ som ger minimalt med rök och gas samt kräver mycket låg elförbrukning.

Tommy Nilsson

tommy.nilsson@bultsvetsteknik.se