12 - 14 nov. 2024

Ta itu med monteringsutmaningar med henkels nya högpresterande snabblim: LOCTITE® 402

Ta itu med monteringsutmaningar med henkels nya högpresterande snabblim: LOCTITE® 402
Düsseldorf, Tyskland – Nu har Henkels omfattande LOCTITE® snabblimssortiment utökats med ett nytt snabblim för limning av små komponenter i produktionstillämpningar med hög hastighet. Det passar dessutom lika bra till snabba reparationer. Det nya snabblimmet är LOCTITE 402, ett lim med fantastisk styrka. Limmet har funktioner och fördelar som är utformade för att hantera utmaningar som produktivitet, tillförlitlighet och olika typer av design.
LOCTITE snabblimssortimentet klarar många av de design- och monteringsutmaningar som tillverkare står inför: banbrytande produkter som måste vara innovativa, pålitliga och lönsamma. LOCTITE 402 bygger vidare den här grunden och erbjuder ännu snabbare fixering, överlägsen värmeprestanda och en unik, patenterad formel med uppgraderade hälso- och säkerhetsdata (innehåller inte traditionella stabilisatorer som HQ och MMBP). Frågan är: hur kan funktionerna i LOCTITE 402 förvandlas till fördelar i modern tillverkning? Snabb fixering och hög styrka Eftersom LOCTITE 402 utvecklar hanteringsstyrka dubbelt så snabbt på de flesta underlag jämfört med andra monteringslösningar (3–10 sekunder), ger det en ökad prestanda som uppfyller kraven för modern tillverkning. Den här snabba fixeringshastigheten som uppnås vid rumstemperatur bidrar till att öka genomströmningen och minskar tiden för produkter i arbete för både manuell och automatisk montering. Produktiviteten ökas ytterligare med ett omfattande sortiment av LOCTITE-doseringsutrustningar (manuell, halvautomatisk och helautomatisk) som enkelt kan integreras i de flesta produktionslinjer. LOCTITE 402 är ett snabblim som fäster på de flesta metaller, plaster och elastomerer samt på svårlimmade material med hjälp av en primer. Det ger användare en limlösning för flera olika material och komponenter: resultatet är lägre monteringskostnader, mindre processkomplexitet och minskat antal produkter i arbete. Med den ständigt ökande efterfrågan på funktionella men mindre komponenter på olika slutmarknader ger LOCTITE 402 tillverkare fler alternativ vad gäller estetik, prestanda och design. Överlägsen prestanda vid höga temperaturer Även under extrema förhållanden ger LOCTITE 402 mer tillförlitlig prestanda jämfört med många traditionella snabblim. Produkten har en hållfasthetsstabilitet på de flesta metaller upp till 135ºC kontinuerligt och 150°C kortvarigt – och är i höga temperaturer testad både för värmehållfasthet och värmeåldrande. Det här innebär en stor fördel för exempelvis slutprodukter med hög strömförsörjning och anslutning som genererar mycket värme. Limmet har också en förbättrad stötbeständighet jämfört med traditionella snabblim. Banbrytande sammansättning LOCTITE 402 innebär också en viktig ny milstolpe för hälsa och säkerhet för snabblim. Produkten har en patenterad formel med alternativa råmaterial som gör det säkrare för medarbetare som jobbar med limmet och ökar samtidigt arbetsplatssäkerheten. Numera kontrolleras flera olika ingredienser i snabblim i utvalda länder i hela världen. Två av dessa ingredienser är hydroquinon (HQ) och 2,2′-metylen-bis (4-metyl-6-tert-butylfenol, även känd som MMBP), vars främsta uppgift är att säkerställa att limmet förblir flytande i flaskan under hållbarhetstiden. Som en reaktion på dessa regulatoriska förändringar och branschens efterfrågan på säkrare monteringslösningar har Henkel bytt ut vissa råvaror i utvalda produkter i sitt LOCTITE®-sortiment med snabblim. Även om dessa råvaror fanns i mycket små mängder i de ursprungliga sammansättningarna utvecklade vi ett nytt stabilisatorpaket som har gjort det möjligt att ta bort HQ och MMBP i de mest använda snabblimmen. Detta hälso- och säkerhetsgenombrott, i kombination med andra tekniska framsteg, gör LOCTITE 402 till ett utmärkt alternativ till andra limmetoder i ännu fler tillverkningsmiljöer. LOCTITE 402 innehåller de bästa egenskaperna från branschens högpresterande snabblim och ger alla som arbetar inom konstruktion och tillverkning av innovativa produkter en stor konkurrensfördel. Mer information om LOCTITE 402 och fler snabblimslösningar finns på LOCTITE instant component bonding solutions - Henkel Adhesives (henkel-adhesives.com). LOCTITE är ett registrerat varumärke som tillhör Henkel och/eller dess dotterbolag i Tyskland och på andra håll.

Malin Bergström

malin.bergstrom@henkel.com