12 - 14 nov. 2024

Essentra Components överträffar sina hållbarhetmål

Essentra Components överträffar sina hållbarhetmål
Essentra Components, en ledande tillverkare och leverantör av små men viktiga komponenter och lösningar som används inom tillverkande industri världen över, har överträffat sina 2025 Scope 1 och 2 utsläppsmål och omformar sin hållbarhetsstrategi för att fokusera på att hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål.

Enligt de senaste siffrorna som publicerades i årsredovisning för 2022 har Essentras tillverkningsverksamhet minskat de direkta utsläppen med 27% och utsläppsintensiteten med 35% sedan 2019. Dessa resultat överträffar deras 2025 års mål om en minskning av utsläppsintensiteten med 25%, tre år tidigare än planerat. Dessa resultat stödjer Essentras mål att nå ’Net Zero’ i sin verksamhet år 2040 och längs hela värdekedjan år 2050.

Verksamheten ligger även före i andra mål

År 2022 uppnådde 12 av Essentras tillverkningsanläggningar, vilket är dubbelt så många som föregående år, certifieringen ZWTL ’Zero Waste to Landfill’, och våra totala avfall har minskat med 25% jämfört med 2019 års nivåer, vilket gjorde att vi uppnådde målet för 2025 redan nu.

Genom att publicera sina resultat har Essentra också reviderat och utökar sin hållbarhetsstrategi över fem grundpelare: Planeten, Våra komponenter, Vår kultur, Våra samhällen och Våra kunder. För första gången sätter vi upp Scope 3-utsläppsmål som kommer att vara vetenskapsbaserade och oberoende utvärderade och granskade i linje med Science Based Targets-initiativet (SBTi). Dessa nya Scope 3-utsläppsmål kommer att stödja både Essentras egna ESG-mål men även kundernas.

Essentra förnyar också genom att använda nya, hållbara material i vår tillverkning av industrikomponenter. År 2022 slutförde företaget framgångsrikt 29 nya produkttester, och idag utgör återvunnen polymer 10,8 % av det totala använda polymermaterialet. Planen är att använda 20% återvunnet material till 2025. De flesta LPDE-produkter som tillverkas på Kidlington-anläggningen i Storbritannien använder 50% återvunnet material, och många 98%. Dessa komponentprodukter hjälper Essentras kunder att minska sina egna produktutsläpp och minimera utsläpp av växthusgaser (GHG) i sin leverantörskedja.

Essentra har också gjort framsteg inom hållbara förpackningsmaterial; alla plastförpackningar på Kidlington består av 30% återvunnet material, mot Essentras mål på 50% till 2030. Mer innovativa teknologier som återvinningsbar och biobaserad plast kommer att undersökas för att minska företagets och kundernas miljöpåverkan ytterligare.

Jennifer Spence, Head of Sustainability Strategy, säger att verksamheten har gjort exceptionella framsteg mot sina ursprungliga hållbarhetsmål: -"Vår nya hållbarhetsstrategi handlar om att revidera och utmana våra framtida åtaganden för att minska våra utsläpp, uppnå Net Zero och använda mer hållbara material i våra produktionsprocesser”, säger hon. "Vårt mål är att minska, inte bara vårt eget miljöavtryck utan också att stödja våra kunder i att leverera sina egna hållbarhetsmål. Vi kommer att göra detta genom att fortsätta att förnya oss och ge råd om hur våra komponenter kan bidra till att utveckla en "win-win" situation för oss alla”.

Peter Sjögren

petersjoegren@essentra.com