12 - 14 nov. 2024
– En sensor som mäter CO2 halten, där mätdatan sedan kan visualiseras i en display.

Smart Sensor Station

Denna ”smart sensor” demo är framtagen för att kunden ska kunna studera och utvärdera sensorerna i praktiken. Ett flertal integrerade kretsar bestående av olika komponenter från flertalet leverantörer är monterade. Vår ”Smart Sensor” demo har två Co2 sensorer från två olika leverantörer. Displayen möjliggör att vi kan jämföra och observera de olika sensorerna.

Resultat och fördelar är att kund kan öka sin produktivitet, uppnå en generell effektivisering och snabbare tid till marknad. Detta uppnås genom att kund själv kan observera hur sensorerna uppträder under utvärdering, och därmed kunna bedöma vilken sensor som de finner är mest lämpad för sin egen applikation.