12 - 14 nov. 2024
För utställare

Vårt program. Din Agenda.

Hur ser egentligen framtiden ut för svensk tillverkningsindustri? Ta del av programpunkterna som har visats under Elmia Subcontractor Connect 2020 för att får svaren på dina frågor.

När kommer industrin i gång igen? Och hur ska den komma i gång? 

Vad säger politikerna? Hur är läget inom fordonsindustrin? Och vad blir absolut viktigast för svensk industri de kommande åren?

Hör vad branschen, politiken och andra viktiga aktörer säger om framtiden genom att ta del av vårt program i efterhand.

Förmiddag

09.00-09.20

Inledning och samtal med näringsminister Ibrahim Baylan

09.20-09-25

Prototal presenterar sig och sin verksamhet

9.25-9.50

Så stöttar region- och kommunpolitiken svensk tillverkningsindustri. – Samtal med Ilan De Basso, kommunalråd Jönköpings kommun (S) och Rune Backlund, regionråd Region Jönköpings län (C).

9.50-10.45

Almi Inkomst 4.0 – ”Gnosjöandan har digitaliserats –  ”Delad affärsdata ger ökad transparens mellan kund och leverantör samt förbättrar maskinutnyttjande och hållbarhet.

10.45-10.55

FKG – Hur mår leverantörsindustrin efter 8 månaders pandemi? Redovisning av branschbarometern Vägvisaren

10.55-11.45

Sinf – presentation av exportkartläggningen med efterföljande paneldiskussion

11.45-11.55

Zerofix, företags- och produktlansering – Konkurrenskraftig styckes- och kortserieproduktion med bibehållen flexibilitet.

11.55-12.00

Lars Hjälmered, energi- och näringspolitisk talesperson för Moderaterna delar sin och Moderaternas syn på framtiden för svensk tillverkningsindustri

 

Eftermiddag

13.00-13.15

Samtal med partiledare Annie Lööf

13.15-14.10

SVEAT – De stora trenderna inom additiv tillverkning och vart vi är på väg, både nationellt och internationellt.

14.10-14.30

Almi Inkomst 4.0 – Digital maskinuppföljning - Mät på dina maskiner och använd dem effektivt

14.30-14.40

FKG – Hur ska man hantera frågan med hållbarhet inom fordonsindustrin, och hur förs diskussionerna i Sverige och i Europa?

14.40

Lesjöfors presenterar sig och sin verksamhet

14.40-15.25

Almi Inkomst 4.0 – Optimera tillverkningsprocessen med dataanalys och AI - framtiden är här!

15.25-15.55

Sinf – Så lyckas du lyfta ditt företags verksamhet till en ny nivå med hjälp av digitalisering

15.55-16.00

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman om digitaliseringen inom svensk tillverkningsindustri

 

Avrundning

Med reservation för ändringar, mer detaljerade tider kommer inom kort.

 

Ibrahim Baylan, Näringsminister
Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet
Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister