12 - 14 nov. 2024

Subcontractor Tech Arena 2022

 • DAZOQ — kontroll på energiförbrukningen
 • ChainTraced — spåra produkters klimatpåverkan längs hela värdekedjan
 • Norditech — AI effektiviserar lagerhanteringen 
 • Empir — digitalt produktionssystem för spårbarhet
 • Warpin Media — stärk dina färdigheter med VR 
 • Sansera — AI kvalitetssäkrar produkter
 • Prognos Tailored — digitala beslutsunderlag för inköpsprocessen
 • Linnéuniversitetet — IoT-lab workshops
 • Produktion2030 — Ingenjör 4.0
 • Xshore — Xshore 1, Electric day cruiser with the power of silence
 • ELONROAD — Charge on the fly 
 • XMReality — revolutionerar kunskapsöverföring med Augmented Reality
 • STILRIDE The future of bikes