12 - 14 nov. 2024

Case: Prognos Tailored – Digitalt verktyg för effektivare inköpsförhandlingar

Kunskap är makt. Data hanterad och presenterad på rätt sätt blir kunskap. På Tech Arena visas det digitala verktyget Prognos Tailored som löpande samlar in kostnadsdata från en mängd olika källor och sammanställer detta till beslutsunderlag i faktabaserade förhandlingar – vilket sparar både tid och pengar.

De senaste två åren har satt stort fokus för inköpare på att förstå vad som händer med råvarupriserna. Stämmer de prishöjningar som min leverantör säger? Hur skall jag kunna få fram bra faktaunderlag till nästa förhandling? Var finns mer neutral prisinformation? Behöver jag acceptera alla prishöjningar för att behålla en bra relation med min leverantör? 

Prognos arbetar sedan 40 år med att förse strategiska inköpare i Sverige och andra länder med faktabaserade underlag inför förhandlingar. Genom att digitalisera processen att förbereda förhandlingar kan ett företag stärka sin inköpsfunktion till att få mycket bättre resultat och samtidigt spara viktig tid i inköpsarbetet. 

Prognos samlar löpande in en stor mängd kostnadsdata från många nationella och globala källor och hjälper sedan företag så att de har rätt information lätt tillgängligt digitalt. De hjälper också till att förbättra kompetensen om index och kostnadsinformation. 

Ett spännande exempel – Prisutveckling för stål 

  • Leverantörernas ”prisnoteringar” visar att priserna har ökat mer än 100% under 2021-22 
  • Neutral information visar att den verkliga uppgången har varit betydligt lägre (+50%) 
  • Med tillgång till kostnadsdata från flera källor kan företag bättre förstå vad som händer med råvarupriser, energi och andra viktiga kostnader. 

Några viktiga erfarenheter: 

  • Många leverantörer överdriver kostnadsuppgångar för att kunna höja sina priser mer. 
  • Inköpare har nästan alltid ett stort underläge när det gäller tillgång på bra kostnadsinformation inför en förhandling. 
  • Priser höjs ofta direkt när kostnaderna går upp men minskas inte tillräckligt mycket vid sänkta kostnader. 
  • Många inköpare hinner inte skaffa sig bra kostnadsdata inför en förhandling utan får utgå från det som leverantören berättar. 
  • Många råmaterialpriser har gått ner sedan i våras. Har ni fått prissänkningar ännu?. 
  • Det är effektivt att förstå kostnadsfördelningen för det som köps in och hur alla viktiga kostnader förändras över tiden 
  • Faktabaserade förhandlingar är effektivt och sparar tid

Läs mer här.

/contentassets/ccd0abf9c63e42a2bafbef59fd5c39aa/tabell_1920x1080.jpg