12 - 14 nov. 2024

Case: Warpin Media – Utveckla dina färdigheter genom VR

För att möta morgondagens behov av utbildning av sin personal och framtida resurser kommer det att krävas nya sätt som är flexibla, tidseffektiva och engagerande. Besök Tech Arena för att testa möjligheterna med virtuell verklighet (VR) i utbildningssyfte.

Studier visar att genom att använda utbildning i VR kan utbildningstid förkortas, man får ett starkare emotionellt engagemang, ökat fokus samt bättre retention. 

I många fall kan utbildning i VR förbereda personalen inför olika situationer på ett bra sätt. Det ger möjlighet till mängdträning på ett nytt sätt för att snabba på inlärningsprocessen. VR ger också möjlighet att träna på farliga och riskfyllda saker eller händelser som inträffar mer sällan såsom brandövningar, terrorattacker med mera.  

VR kan givetvis inte ersätta allt men det kan ofta komplettera befintlig utbildning på ett bra sätt. 

Postnord och TPL 

Visa hur Postnord och TPL använder sig av VR i deras utbildning av personal. Det är allt från fordonskontroll, ledarskap till trucksäkerhet. 

Piteå Kommun 

Hur man kan använda sig av VR för att öva på förflyttningsteknik. Piteå kommun hade utmaningar med att utbilda sin personal inom äldreomsorgen. Det tog tid att boka in, få alla att komma i väg på utbildning samtidigt som det påverkade ordinarie verksamhet mycket. För att underlätta och kunna utbilda fler snabbare gjorde de en förflyttningsutbildning i VR.  På så sätt kan anställda repetera oftare men även köra utbildning på sin egna arbetsplats när man har tid och möjlighet. 

Zynca 

Zynca är ett jobbmatchningsföretag som arbetar med arbetsförmedlingen. De hjälper de som står längst från arbetsmarknaden att få jobb. För att skapa en bättre matchning mellan arbetstagare och företag skapade de olika jobbintroduktionsupplevelser i VR. Där kan man som jobbsökande uppleva vad ett arbete i restaurangkök, lagerarbete, house keeping och serviceyrke innebär. Sökande kan testas på erhållen kunskap men även mer praktiska skickligheter såsom göra hamburgare och sortera paket.  

Jobbintroduktionerna stöttas upp med översättningar tillengelska, arabiska, tigrinja och persiska 

Talkative 

Ett sätt att få möjlighet att öva på att prata inför publik. Du kan välja mellan lite olika miljöer och publik. Du kan även ladda upp din egna PPT presentation. 

Läs mer här.

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/tech-arena/warpin-media/warpin-media1.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/tech-arena/warpin-media/warpin-media2.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/tech-arena/warpin-media/warpin-media3.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/tech-arena/warpin-media/warpin-media4.jpg