12 - 14 nov. 2024

Case: ChainTraced – Spåra produkters klimatpåverkan längs hela värdekedjan

Klimatförändringarna blir allt mer påtagliga och behovet att ställa om till ett hållbart levnadssätt är akut. För att göra rätt val i denna omställning behövs relevant och tillförlitlig information. Caset som visas på Subcontractor Tech Arena beskriver hur ChainTraced lösning för produktpass används hos Nitator och SSAB.

Kan information som behövs digitaliseras går det att effektivisera hantering, öka transparensen och förbättra spårbarheten. Med ChainTraced’s lösning för digitala produktpass kan till exempel produkters klimatavtryck dokumenteras på individnivå längs en värdekedja och presenteras i realtid. Detta möjliggör faktabaserade beslut för företag och slutkonsumenter i den nödvändiga klimatomställningen.

För produkter som tillverkas behövs bland annat information om ingående material, återanvänding, återvinning, men även dess CO2-avtryck längs tillverkningsprocessen. ChainTraced har en lösning som hjälper företag att digitalisera sin produktdata i så kallade digitala produktpass. Med digitala produktpass fås spårbarhet ned på produktindividnivå och uppdaterad information i realtid. För företag i en värdekedja innebär den information möjligheter för effektivare hantering, ökad transparens, men även sätt att skapa nya värden tillsammans. 

Caset som visas på Subcontractor Tech Arena beskriver hur ChainTraced lösning för produktpass används hos Nitator och SSAB.

SSAB tillhandahåller en mängd information om plåten som levereras till Nitator. Nitator bearbetar det inkommande materialet och monterar samman det med andra komponenter. Det digitala produktpasset för varje produkt uppdateras. Längs hela kedjan adderas det CO2-avtryck som tillförs produkten i form av använd råvara, egen produktion och transporter.

Datainsamlingen bildar ett informationsträd som används som underlag för analys av var i kedjan CO2-utsläpp främst uppstår och orsaken till dessa. Trädet visar även var i kedjan olika materialslag tillförs och möjliggör därmed detektering och substitution av skadliga material.

Informationen används även för kontroll av lag- och kravefterlevnad för nutida och framtida krav. Materialkomposition är en nödvändighet för effektiv återanvändning, återvinning och säker disposition.

Läs mer här.

 

/contentassets/9697268332064e24b16eb43de257f3ad/victor_kollega_1920x1080.jpg
/contentassets/5c995f3c4a60494f9d717d97c1966d82/chaintraced_bildcollage_1920x1080.jpg
/contentassets/c111c46ac7fc457fa223a9f61cf519eb/chaintraced-box.jpg
/contentassets/ab950ac6d40441569bbd3572764dec25/chaintraced_dator_1920x1080.jpg