12 - 14 nov. 2024

Case: DAZOQ – Energy Intelligence ger dig kontroll på energiförbrukningen

Svenska industrier står idag inför utmaningar som aldrig tidigare skådats. Många företags existens hotas nu på grund av den oförutsägbara energimarknaden som medför perioder av oerhört höga elpriser. Stora besparingar finns att göra och det behöver inte innebära investeringar som kostar miljontals kronor. På Tech Arena visar vi i år en genialisk lösning som ökar medvetenheten om vad som förbrukar energi och hur mycket inom ett företag.

BTT Plåt med basen i Kisa tillverkar och bearbetar kvalitetsdetaljer i tunn- och mediumplåt. Det är ett företag som hela tiden letar nya sätt att optimera verksamheten för att både utveckla personalen och företaget. Men just inom ett område ville de bli ännu bättre, där de hade utmaningar med att komma vidare - energiförbrukningen. Problemet var att de inte kunde följa sin energiförbrukning på processnivå och visualisera den. Till skillnad från en vattenläcka där det lätt går att se var problemet uppstår är det svårare att se var energi går till spillo.

Genom att använda DAZOQ’s lösning Energy Intelligence kan nu BTT plåt trådlöst mäta elförbrukningen i realtid på dom energikrävande processerna och enkelt visualisera det. På det sättet har de nu fått koll på sina effekttoppar, var de använder mest el och när de använder den. Med den här kunskapen har BTT kunnat prioritera och agera på energispill i fabrikens processer. Till exempel har BTT tagit fram nya arbetssätt för att undvika effekttoppar på morgonen och efter lunch för att på så sätt betala mindre för effekten de tar ut varje månad. Genom att räkna på produktionskostnaden insåg dom även att det var bättre att jobba effektivare under dagen, med högre bemanning, än att köra skift på natten.

Energy Intelligence användes kontinuerligt för att arbeta med energiförbrukningen och de kunde se att efter en 2-årsperiod uppgick besparingarna till 19% mot tidigare.

Energy Intelligence baseras på DAZOQ’s Internet of Things plattform för industrier. Med trådlösa sensorer samlas data in för el-, vatten- och gasförbrukning. Datan skickas till molntjänsten där användaren kan logga in och få realtidsinformation om förbrukning, diagram, KPI:er, alarm samt rapporter med mera. Tjänsten underlättar processen med energieffektivisering för industrier och Dazoq erbjuder även löpande energikonsultation för att kunderna ska få ut maximalt av tjänsten.

Läs mer om DAZOQ här.

/contentassets/84e8b508b63e448883ef7daf711a1606/dasoq_dosa_1920x1080.jpg
/contentassets/84e8b508b63e448883ef7daf711a1606/dasoq_oversikt_1920x1080.jpg
/contentassets/84e8b508b63e448883ef7daf711a1606/dosa-staende_1920x1080.jpg