12 - 14 nov. 2024

Case: Empir – digitalt produktionssystem för spårbarhet

Digitalisering i produktionen skapar förutsättningar för smart tillverkning av produkter. På Tech Arena visar Empir upp en lösning som hjälper tillverkande företag att bli smartare.

Med Empirs hjälp har företaget Azelio utvecklat sin produktion med fokus på produkterna som tillverkas. Systemet styr takten och ger stöd och instruktioner till operatörer som alltid bygger efter den senaste specifikationen.  

Kvalitet och spårbarhet säkras i varje steg.  
Recept och processparametrar blir automatiskt nedladdade från Empir MES (Manufacturing Execution System) och kvitterade i maskinutrustning längs linan. Med all data som sparas i produktionen skapas en smart tillverkning av produkter, men även en grund till olika former av tjänster under produktens livscykel tack vare spårbarhet ner på individnivå hur den tillverkats och vilka komponenter den består av. 

Azelio har utvecklat en lagringslösning för förnybar energi. Med sin spetsteknik vill de förändra framtiden för ren energi. Empir Industry fick uppdraget att leverera det digitala produktionssystemet till Azelio.  
Systemet körs i två av deras produktionsanläggningar. Bland annat i den nya högvolymsproduktion som Azelio satt upp i Uddevalla där man monterar stirlingmotorer för utskeppning i världen.  
Vidare implementerades systemet i deras test- och utvecklingsanläggning i Åmål.  

Läs mer här.