12 - 14 nov. 2024

Case: Sansera – Kvalitetskontroll med hjälp av AI

På Tech Arena visas en tillämpning av AI som minskar belastningsskador och säkerställer kvaliteten så att slutprodukterna uppfyller kundernas krav, ökar tillfredsställelsen och minskar felmarginalen.

700 000 vevstakar tillverkas varje år på Sansera. Varje vevstake lyfts och kontrolleras manuellt innan den lämnar fabriken. Varje vevstake väger cirka 5 kg så det blir många lyft på ett skift.  

Med hjälp av AI kan delar av tillverkningsprocessen automatiseras och kontrollera vevstakarna, vilket förbättrar arbetsmiljön, effektiviserar kvalitetskontrollen och gör det möjligt att spåra varje vevstake i produktionskedjan. 

CGit har tagit fram en AI-modell för detektering av ytdefekter och fel som använder bilddata och sensorer för att utföra inspektioner och klassificeringar i realtid.   

Läs mer här.

 

/contentassets/14a067355ff54a72912c3e43d4415c91/bild.jpg
/contentassets/493ef740d7104be68d63d3a0810a187c/ritning_1920x1080.jpg