12 - 14 nov. 2024

Case: Produktion2030 – Ingenjör 4.0

Ingenjör 4.0 är ett utbildningsprogram riktat mot yrkesverksamma med en ingenjörsbakgrund. Där erbjuds företag och dess anställda webbaserade kursmoduler, ledda av framstående lärare från svenska universitet, som gör det möjligt att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för smart tillverkning.  

På Tech Arena visas en mobil utbildningsenhet i form av en trailer innehållande ett antal kunskapsmoduler som lätt kan flyttas från företag till företag. Besök den för att ta er läranderesa vidare med Ingenjör 4.0.

Läs mer