Möt juryn för Elmia Lantbruk Innovation Award

Möt juryn för Elmia Lantbruk Innovation Award
Just nu pågår arbetet med att utse de nominerade bidragen till Elmia Innovation award 2020. Personerna bakom det arbetet har lång erfarenhet av branschen och brinner på olika sätt för innovationer. Nyfiken på vilka de är?

Vi på Elmia Lantbruk kommer att presentera alla de nominerade företagen, så du ska få en bild av alla produkterna. Men först får du chansen att lära känna människorna i juryn. De gör just nu arbetet med att utse årets pristagare. Just i år har de extra mycket att göra för intresset har varit rekordstort med många anmälda bidrag. 

 

Charlotte Önnestedt I Jury Elmia Lantbruk innovation award.jpgCharlotte Önnestedt 
Charlott är vår lantmästare som i skrivande stund befinner sig mitt i vårbruket. Charlotte vittnar om att det i dessa tider är en stor efterfrågan på svenska livsmedel. Inte minst inom grisproduktionen där hon själv är aktiv. Hon har mer än 30 års erfarenhet av gröna näringar och anser att utan innovationer stannar utvecklingen. Charlott har varit med i juryn sedan 2010 och ser fram emot årets omgång.   

”Bidragen vi har fått in i år ger ett klart bevis på vilken framtidstro och optimism det finns i branschen. Finns det ett problem så löser man det. Alla bidrag kräver en satsning från företagen, det kostar, men de är villiga att göra investeringarna som krävs.” 

 

Mikael Gilbertsson I Jury Elmia Lantbruk Innovation award.jpgMikael Gilbertsson 
Mikael arbetar som senior projektledare på RISE (ett tekniskt forskningsinstitut, med utvecklingsprojekt inom jordbruket). Just nu har han tio projekt igång. Ett av de mest spännande är ett projekt som utvecklar en autonom robot som ska rensa ogräs i lök. Mikael är utbildad teknikagronom men driver också eget jordbruk. Mikael har varit med i juryn 10 år. 

”Genom mitt arbete har jag en god överblick av vad som är på gång. Och det är min övertygelse att innovationer, och initiativ som Elmia Lantbruk innovation award, som driver utvecklingen av jordbruket framåt”.  

 

Helena Kättström I Jury Elmia Lantbruk Innovation award.jpgHelena Kättström
Helena är utbildad veterinär och uppvuxen på mjölkgård. Idag är hon avdelningschef djurhälsa fält på VÄXA Sverige. (VÄXA Sverige är landets största husdjursförening, som arbetar för en hållbar, lönsam och konkurrenskraftig lantbruksproduktion). Här har hon fokus på att erbjuda kurser och rådgivning digitalt. Helena är ny i juryn, och bidrar genom sin breda kunskap inom djur och djurhälsa.  

Den veterinära världen är ganska traditionell, så det är spännande att hitta nya sätt att jobba med djurhälsa. Om man inte utvecklas så kommer man inte stå stilla, utan gå bakåt, därför är innovationer en viktig del i utvecklingen”. 

 

Per Emgardsson I Jury Elmia Lantbruk innovation award.jpgPer Emgardsson 
Per är utbildad teknikagronom och är idag teknikreporter och skriver om teknik för hållbart jordbrukande för tidningen Land Lantbruk. På fritiden driver Per ett jord- och skogsbruk i Uppland. Hans penna vänder upp och ned på etablerade sanningar och väcker konflikter, med syftet att se möjligheter och hitta nya lösningar inom jordbruket.  Per har lång erfarenhet av teknikinnovationer och har suttit i juryn i många år.  

”Innovationer är viktiga för att de steg för steg bidrar till att göra jordbrukandets produktionsmetoder företagsekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarare.” 

 

Per Frankelius I Jury Elmia Lantbruk Innovation award.jpgPer Frankelius 
Docent vid Linköpings universitet, men hinner också med att vara hjälpreda på Hollstad gård. Per har arbetat med lantbrukets innovationer inom forskning och praktik under många år. Han mest spännande uppdrag just nu är att vara processledare i Agtech 2030, en satsning på över 100 miljoner kronor på lantbruksinnovationer. Per har varit med i juryn sedan 2015. 

”Mässor spelar stor roll för innovation. De ger inspiration till innovatörer att inleda nya projekt och de bidrar till att sprida redan utvecklade koncept. Inget annat forum ger en överblick över innovationsutbudet, där du kan uppleva innovationerna med alla sinnen, vid en och samma tidpunkt. Mässor är också en viktig plattform för att ”testa” nya innovativa lösningar på marknaden. 

 

Maria Lindsäth I Jury Elmia Lantbruk Innovation Award.jpgMaria Lindsäth, ordförande 
Maria är utbildad agronom. Hon har arbetat på Elmia i snart 12 år med olika mässor inom de gröna näringarna. Årets lantbruksmässa blir hennes nionde som projektledare. Mycket har förändrats under Marias år på Elmia. Exempelvis kom anmälningarna till Innovation award år 2008 mestadels via fax. Antalet mjölkbönder med åren halverats. Men trots många utmaningar är lantbruket idag en bransch i framkant.  

”Det är roligt att se att intresset för innovationer är större än någonsin. I år är det rekordmånga som anmält produkter till Elmia Lantbruk Innovation award. Det bådar gott inför utmärkelsen men även inför mässan i höst, då alla dessa nya spännande produkter kommer visas upp på plats” 

 

 

Covid-19 
Vi hoppas och tror på Elmia Lantbruk till hösten. Men vi fortsätter följa riskbedömningar och riktlinjer från svenska myndigheter samt från EU (European Centre for Disease Prevention and Control) och WHO. Vi uppdaterar oss löpande om ny information från myndigheter och gör löpande bedömningar kring beslut för våra mässor och andra arrangemang.