16 - 18 okt. 2024

Nominerade innovationer 2022

Juryn nominerade 22 innovationer som kunde vinna årets Elmia Lantbruk Innovation Award.

Vilka bidrag som premierades med respektive valör kan du se under fliken Vinnare.

Nominerad_Datalogisk_LEXIKEM.jpg

Produkt: Lexikem 

Företag: Datalogisk AB 

Om produkten: Lexikem är en app som på ett enkelt, lättöverskådligt och användarvänligt sätt samlat alla uppgifter om växtskyddsmedel för växtodling på ett ställe. I appen visas status för användning av växtskyddsmedel inom jordbruket, vilka som är godkända och vilka som är på väg att fasas ut. I appen finns också möjlighet att visa säkerhetsdatablad för växtskyddsmedel, gödning och ensileringsmedel.  

 

Nominerad_Dataväxt.jpg

Produkt: CropMAP 

Företag: Dataväxt AB 

Om produkten: CropMAP visualiserar kartor och information på fältet med upp till fyra informationskällor samtidigt för att hjälpa lantbrukarna att ta tillvara på sin skördepotential. Inkällorna kan till exempel vara markkartering, skördekartering, N-sensorkörning, CropSAT bilder eller lantbrukarens egna datalager.   

 

Nominerad_Dataväxt_klimatkalkyl.jpg

Produkt: Klimatkalkyl  

Företag: Dataväxt AB 

Om produkten: Klimatkalkyl påvisar växtodlingens klimatavtryck ner på skiftesnivå genom att använda redan registrerade uppgifter från Nya Dataväxt och genom några få klick beräkna CO2 avtrycket. Tidigare används schablonbelopp vilket inte görs nu vilket ger lantbrukaren ett reellt värde av klimatavtrycket.  

 

Nominerad_DeLaval_cc_CL_01.png

Produkt: DeLaval comfort control CL 

Företag: DeLaval Sales AB 

Om produkten: Med DeLaval comfort control CL kan man styra hela sitt skrapssytem från en enda enhet och är bland annat utrustad med adaptiv skrapning för att effektivisera utgödslingsrutinen. Med hjälp av avancerade algoritmer skapar DeLaval comfort control CL automatisk det optimala utgödslingsschemat som lär sig och förbättrar systemets effektivitet varje gång skrapan används. Lantbrukaren behöver inte längre ställa in några starttider, DeLaval comfort control sköter detta själv. 

 

Nominerad_DOMO-Animals.jpg.png

Produkt: Animals.ai - Djurvakt API 

Företag: DOMO Animals AB 

Om produkten: Animals djurvakt API är en mjukvara som gör övervakningssystem smartare genom AI-lösningar. Med denna produkt vill företaget förändra brunstövervakningen. Övervakningen kan urskilja individerna utifrån vilken vinkel som helst, se och larma för brunsttecken utan att djuren behöver bära någon sensor. 

 

Nominerad_Ekobot_Ekobot Mars 3.0.png

Produkt: WEAI - autonomous weeder  

Företag: Ekobot AB 

Om produkten: WEAI - autonomous weeder är en autonom fältrobot som med ett patenterat mekaniskt verktygssystem kännetecknas av mycket hög precision som kan bekämpa ogräs i grönsaksodlingar. Robotens kamerasystem och AI möjliggör insamling av fältdata vilket ger lantbrukaren viktig input för den aktuella odlingssäsongen och realtidsdata som kan ligga till grund för lantbrukarens odlingsbeslut.  

 

Nominerad_Fritz-cowbed.jpg

Produkt: Fritz COWBED  

Företag: Fritz Foderstyrning AB 

Om produkten: Fritz COWBED är en ny lösning på kons liggplats där kons komfort och säkerhet är prioritet. Istället för klassiska stålrörsbågar och nackbom som används inom lösdrift med liggbås idag har Fritz COWBEDs båsavskiljare skålformad utformning för att ge stöd till kon. Bogstöd och frontrör är justerbara i längd och höjd vilket gör att hanteringen underlättas och kon kan resa sig utan hinder. 

 

Nominerad_Kvernerland_interface.jpg

Produkt: GEOSPREAD interface med lutningsgyro 

Företag: Kverneland Group AB 

Om produkten: GEOSPREAD Interface är en ny mjukvara med inbyggd gyrofunktion i spridarens lutning. Funktionen underlättar för föraren att maskinen är korrekt inställd oberoende om marken lutar eller om spridaren är nästan tom eller fullastad. Detta medför en optimal spridningsbild och jämnare skörd.  

 

Nominerad_Kvernerland_siloking.jpg

Produkt: Siloking Straw Chopper (Silokling Halmhack) 

Företag: Kverneland Group AB 

Om produkten: Siloking Straw Chopper är ett tillbehör till Silokings självgående foderblandare som ser till att halmen är finsnittad redan innan den kommer i behållaren. Med finsnittad halm förkortar lantbrukaren blandningstiden väsentligt och minimerar risken för att korna sorterar fodret.  

 

Nominerad_Poda.jpg

Produkt: FaunaWood  

Företag: Poda Stängsel 

Om produkten: En nyutvecklad giftfri impregnering av stängselstolpe för nät och elstängsel. FaunaWood tillverkas med en metod där tall modifieras med bioharts och med hjälp av pyrolysteknik utvinns biohartset ur trärester som sedan används för att impregnera stolpen under högt tryck och värme. Processen gör FaunaWood extremt motståndskraftig mot nedbrytning på grund av till exempel röta och svampangrepp.   

 

Nominerad_Raatec.jpg

Produkt: MCP Torv   

Företag: Raatec AB 

Om produkten: För att möta framtida krav på foderhygien och djurhälsa för gris har MCP Torv utvecklats. MCP Torv är en ny typ av värmebehandlad torv som är fri från smittoämnen som mykobakterier, salmonella och ASF (svinpest). 

 

Nominerad_Scantruck.jpg

Produkt: Manitou MLT 841/1041 New Ag XL 

Företag: Scantruck AB 

Om produkten: Vidareutvecklade maskiner med nya funktioner med förarkomfort, ergonomi och ekonomi i fokus. Förbättringar så som lägre och belyst fotsteg, hel vindruta med fallskyddsgaller och en ljudnivå på 68DbA.  Andra funktioner som till exempel Eco stop stänger av motorn efter en förvald tid då maskinen varit outnyttjad sparar bränsle och minskar CO2 utsläppen. 

 

Nominerad_Skira.jpg

Produkt: MRVI-plattform
Företag: Improvin AB

Om produkten: Improvin har byggt en teknisk plattform för livsmedelsbolag att Mäta, Rapportera, Verifiera och Incentivera (MRVI) positiv miljöpåverkan ner på fältnivå i sin egen värdekedja.

 

Nominerad_SvenskaJohnDeere_Hydraulisk IPM.jpg

Produkt: Hydraulisk IPM (Intelligent Power Management) 

Företag: Svenska John Deere AB 

Om produkten: Intelligent Power Management (IPM) är en funktion som anpassar motoreffekten efter behov. Funktionen finns sedan tidigare för transport- och kraftuttagsarbete men har nu kompletterats för hydrauldrivna redskap. Funktionen bidrar till att traktorprestandan bibehålls vid krävande redskapsarbeten som t.ex. vid inplastning av bal i en kombipress.

 

Nominerad_SvenskaJohnDeere_eAutoPowerVäxellåda.jpg

Produkt: John Deere eAutoPowr växellåda 

Företag: Svenska John Deere AB 

Om produkten: John Deere eAutoPowr är en ny typ av steglös växellåda. Till skillnad från traditionella hydrostatiska växellådor, som är oljebaserade, är eAutoPowr elektromekanisk. Dieselmotorns kraft omvandlas till el genom en sk. elektrisk maskin och den elen driver sedan en annan elektrisk maskin som dels, via en planetväxel, driver traktorn, dels kan nyttjas för exempelvis driva hjulen på en flytgödselspridare. En lättare traktor kan därmed klara större dragbehov. 

 

Nominerad_SvenskaJohnDeere_PerformanceExpertAlerts.jpg

Produkt: John Deere Performance Expert Alerts 

Företag: Svenska John Deere AB 

Om produkten: John Deere Performance Expert Alerts kombinerar telematik och dataanalys för att automatiskt upptäcka när maskiner underpresterar. Systemen skickar ett meddelande till den ansvarige återförsäljaren med en rekommendation om åtgärd baserat på grundorsaksanalys. Nya systemet verkar som en erfaren kunskapspartner till lantbrukaren.  

 

Nominerad_SöderbergHaak_DirectInject.jpg

Produkt: DirectInject 

Företag: Söderberg och Haak Maskin AB 

Om produkten: DirectInject är ett system för direktsprutning av växtskyddsmedel. Applicering av växtskyddsmedel kan startas eller stoppas efter behov under drift i växtskyddsarbetet. En utmärkande egenskap för DirectInject är den snabba responstiden för injektionsprocessen och dess fullständiga integration i sprutans vätskekretslopp och sprutans funktion. 

 

Nominerad_SöderbergHaak_ExactUnload.jpg

Produkt: ExactUnload, för Krone GX440/GX520 transportvagn 

Företag: Söderberg och Haak Maskin AB 

Om produkten: ExactUnload är ett intelligent och automatiskt system som tömmer vagnen under en förinställd läng av exempelvis en plansilo eller stuka i fält. Föraren anger plansilons längd i ISOBUS-skärmen som använder informationen för att räkna fram tömningstakten. Efter att systemet startats, ska föraren köra framåt i den uträknade körhastigheten. Allt eftersom ekipaget rör sig genom plansilon justerar systemet tömningstakten automatiskt mot den aktuella körhastigheten. Fördelen med detta är att tömningen sker väldigt jämnt, vilket skapar ett jämntjockt material plansilon igenom. 

Nominerad_TamaGroup.jpg

Produkt: IMPAX 

Företag: Tama Group 

Om produkten: Pressgarnet IMPAX är genom ny teknologi tunnare och starkare samtidigt som det är mer flexibelt. Garnets flexibilitet säkrar knutarna vid extrem densitet vilket möjliggör mer vikt per bal. IMPAX pressgarn gör att pressens kapacitet nyttjas till fullo, minskar slitaget på pressen och sänker platsförbrukningen med upp till 33% per bal.    

 

Nominerad_Väderstad_Inspire.jpg

Produkt: Väderstad Inspire 1200 Combi 

Företag: Väderstad AB 

Om produkten: Väderstad Inspire 1200 Combi är en 12 meters såmaskin med hög precision. Via företagets Ipadsystem finns möjligheten att dela upp maskinen i åtta sektioner. Detta ger en sektionskontroll ner till 1,5 meter med bibehållen utmatningsprecision i varje sårad för både utsäde och gödning. 

 

Nominerad_Väderstad_NZExtreme.jpg

Produkt: NZ Extreme 1250-1425 

Företag: Väderstad AB 

Om produkten: NZ Extreme 1250-1425 är en kraftfull och stabil harv som trots sin storlek upp till 14,5 meters bredd följsamt anpassar sig till fältets form genom innovativ viktöverföring, genomtänkt hjulfördening och kraftigt byggd ramdesign.  

Nominerad_Väderstad_Spirit.jpg

Produkt: Spirit 600 Combi InLine 

Företag: Väderstad AB 

Om produkten: Spirit 600 Combi InLine är en såmaskin där gödning och utsäde placeras i samma rad och i samma billpar fast med separata utmatningssystem. Luftflödena kan enkelt justeras vilket ser till att både utsäde och gödning placeras med optimal precision. Tekniken ger en enklare maskin utan separata gödningsbillar samtidigt som att gödningen placeras nära fröet vilket kan bidra till en bättre uppkomst, speciellt under torra förhållanden.