Fårraspresentation

Under Elmia Lantbruk kommer olika fårrasföreningar finnas på plats i varsin monter i hall C.

Varje dag kl 11.00 och 15.00 presenterar Per Arne Ytterbring alla raserna.

Per Arne Ytterbring har en mångårig erfarenhet som fårbonde. 

Aktuella raser och rasföreningar
(med reservation för ändringar)
Rya
Texel
Finull
Suffolk
Gotlandsfår
Leicesterfår
Walliska svartnosfår
Allmogefår
Dorper