Nordens förenade vattenkrafter

Som Nordens ledande vatten- och avloppsmässa visar VA-mässan upp strategier och nya lösningar för långsiktig resursanvändning i smarta kretslopp.

Mässan svarar på väsentliga frågor och skapar kontakter mellan uppdragsgivare, tillverkare och entreprenörer.

På Nordens största VA-mässa förenas vattenkrafterna som tillsammans kan utveckla en stabilare grund för ett tryggt och hållbart samhälle.

Här byggs relationer som ger rätt förutsättningar för både lönsamma affärer och samhället

 

Varmt välkommen 22-24 september 2020!

Boka monter

Se filmen från 2018

Nyheter från Cirkulation