Ledningsbygge med miljön i fokus

Ledningsbygge med miljön i fokus
Går det att bygga livsviktig infrastruktur med hållbarhet och säkerhet i fokus, samtidigt som ekonomi och effektivitet finns med som tungt vägande parametrar i upphandling och utförande? Svaret är, att det måste gå. Både för vår egen överlevnad på kort sikt och för planetens existens på lång sikt.

Det går framåt med utvecklingen och miljökraven skärps allt eftersom. Även anläggningsbranschen drar sitt strå till stacken och får visa att det går att genomföra betydande förbättringar som kanske inte helt eliminerar, men åtminstone minskar miljöpåverkan från stora maskiner, transporter och kemikalier.

Trafikverket har tillsammans med de tre storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg tagit fram och dokumenterat Gemensamma miljökrav för entreprenader och här specificeras allt från att entreprenören skall bedriva ett systematiskt miljöarbete med policys, handlingsplaner och rutiner, till krav på fordon, maskiner, drivmedel och kemikalier.

Schaktfria metoder är generellt mer skonsamma för miljön och genererar minde utsläpp av CO2 än alternativen, men det finns alltid mer som kan göras. På Styrud Ingenjörsfirma arbetar man aktivt med att utveckla och anpassa utrustning och teknik för ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan och de konkreta krav som nu ställs och som gäller alla aktörer välkomnas.

- Vi menar att ett aktivt miljöarbete ger dubbel fördel, säger Björn Tell, VD på Styrud.

Det är både en vinst för miljön, så klart, men innebär också en affärsmässig fördel för entreprenörer som jobbar med frågan. En ambitiös inköpsavdelning är ett effektivt verktyg i jakten på minskad miljöpåverkan. Önskemål och krav med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö drivs under hela inköpsprocessen inför nyinvesteringar.

2021 levererades 3 nya maskiner för styrd borrning, där leverantören bockat av checklistan med miljökrav och dessutom klarat att genomföra Styruds önskemål om ljuddämpning som gläder såväl maskinisterna som folk i omgivningen. Med gemensamma krafter förs utvecklingen framåt.

Att ha kontroll på logistiken och lägga tid på noggrann planering gör stor skillnad i körsträckor och genom aktiva val i produktion minskas transportbehovet ytterligare. Restprodukten vid styrd borrning blir borrslam och den kan minimeras i en anläggning för recykling. Styrud har investerat i två recyklinganläggningar för att minska behov av transport och deponi.

Kemikaliehantering är ett annat fokusområde och efter inventering, har en webbaserad rutin för löpande kontroll av vilka kemikalier som förekommer i verksamheten införts, med lättillgängliga säkerhetsdatablad och information om lämpliga subsitut. Ett utvecklingsteam vid Styruds verkstad i Herrljunga har utvecklat ett eldrivet hydraulaggregat, unikt i sitt slag, som introducerats i rörtryckningsprojekt och ersätter de vanligen använda dieselaggregaten.

- Det nya aggregatet är inte bara eldrivet, utan är en helt ny teknik på marknaden för el-hydraulik. Det går dessutom på 63 ampere, vilket är ovanligt lite för dess kapacitet men möjligt med den nya miljövänliga tekniken, berättar Fredrik Ström som är verkstadschef. Vi är troligen först i Sverige med det här!

Styruds Ingenjörsfirma har en ISO-certifierad entreprenadprocess, en viktig markering att kvalitet, miljö och arbetsmiljö är frågor som kontinuerligt finns med högst upp på agendan och sedan 2021 är företaget utsett som ramavtalsleverantör av inköpsorganisationen Sinfra.

Anette Carlsson

anette.carlsson@styrud.se