Våra samarbetspartners

Cirkulation_logo_150px.png

Cirkulation är en oberoende facktidning för alla som jobbar med vatten- och avloppsrening. Tidskriften Cirkulation ägs av förlaget Ohlson & Winnfors AB, med säte i Örebro, vilka är specialiserade på vatten och miljöteknik, med utgivning av VA-årsboken och andra böcker inom området.

Föreningen Vatten bildades år 1944 och är en rikstäckande ideell, politisk obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård, för vår gemensamma miljö. Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera tvärprofessionella möten för förkovran och debatt, konferenser för bredd och spetskompetens samt arrangera VA-mässan. Tidskriften VATTEN - Tidskrift för vattenvård, har sedan år 1945 regelbundet getts ut fyra gånger om året innehållande tekniska/vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet. Föreningen Vatten delar varje år ut ett antal miljöpriser till vattenvårdens välförtjänta hjältar med VATTEN-priset som sin främsta utmärkelse. Föreningen har idag ca 1 000 medlemmar.

HaV_cyan_svart_150px.gif

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en statlig miljömyndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Genom långsiktig planering hanterar HaV mötet mellan miljöintressen och näringsliv, så att så många som möjligt blir nöjda. HaV ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering och har tagit över den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket.

SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) är en förening öppen för alla. Föreningsmedlemmarna arbetar med NoDig, schaktfria metoder för lednings- och kabelarbete hos ledningsägare, konsulter, entreprenörer, leverantörer etc. SSTT arbetar aktivt för en positiv och hållbar samhällsutveckling där infrastrukturen bibehålls, underhålls och utvecklas med minimal miljöpåverkan, resurs och olägenhet för omgivningen.

vaguidenlogo_150px.jpg

VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument. VA-guiden arrangerar även utbildningar samt den nationella konferensen & mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp.

RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende statligt forskningsinstitut.  Som en innovationspartner för hela samhället hjälper de till att utveckla teknologier, produkter, tjänster och processer som bidrar till en hållbar värld och ett konkurrenskraftigt näringsliv. På vetenskaplig grund hjälper de sina kunder och partners att ställa om för att klara utmaningar, ta helhetsgrepp på komplexa frågor och stärka sin konkurrenskraft. Deras erbjudande utgår ifrån sina spetskompetenser, ofta i kombination med unika test- och demonstrationsmiljöer samt avancerade labbinstrument. 

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. De har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen. Sedan Wa­t­erAid grun­dades 1981 har de nått 28,5 miljoner män­niskor med till­gång till rent vat­ten, 29 miljoner med till­gång till toalet­ter och 27,8 miljoner med möj­lighet till bät­tre hy­gien.

 

Mediapartner

 

Branschaktuellt Sverige AB är ett fristående förlag som grundades år 2011 av Oscar Lundberg och Marcus Runholm. Branschaktuellt är en del av mediakoncernen Lundros och vänder sig till dig som jobbar i – eller är intresserad av – bygg, industri, energi & infrastrukturbranschen.

_________________________________________________________________