Våra samarbetspartners

Cirkulation_logo_150px.png

Cirkulation är en oberoende facktidning för alla som jobbar med vatten- och avloppsrening. Tidskriften Cirkulation ägs av förlaget Ohlson & Winnfors AB, med säte i Örebro, vilka är specialiserade på vatten och miljöteknik, med utgivning av VA-årsboken och andra böcker inom området.

Föreningen-vatten_150px.gif

Föreningen Vatten bildades år 1944 och är en rikstäckande ideell, politisk obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård, för vår gemensamma miljö. Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera tvärprofessionella möten för förkovran och debatt, konferenser för bredd och spetskompetens samt arrangera VA-mässan. Tidskriften VATTEN - Tidskrift för vattenvård, har sedan år 1945 regelbundet getts ut fyra gånger om året innehållande tekniska/vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet. Föreningen Vatten delar varje år ut ett antal miljöpriser till vattenvårdens välförtjänta hjältar med VATTEN-priset som sin främsta utmärkelse. Föreningen har idag ca 1 000 medlemmar.

HaV_cyan_svart_150px.gif

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en statlig miljömyndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Genom långsiktig planering hanterar HaV mötet mellan miljöintressen och näringsliv, så att så många som möjligt blir nöjda. HaV ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering och har tagit över den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket.

SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) är en förening öppen för alla. Föreningsmedlemmarna arbetar med NoDig, shcaktfria metoder för lednings- och kabelarbete hos ledningsägare, konsulter, entreprenörer, leverantörer etc. SSTT arbetar aktivt för en positiv och hållbar samhällsutveckling där infrastrukturen bibehålls, underhålls och utvecklas med minimal miljöpåverkan, resurs och olägenhet för omgivningen.

Svvatten_logo_staende_130px.gif

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. I syfte att nå visionen om friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster ska Svenskt Vatten med spetskompetens aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang och bidra till medlemmarnas utveckling.

varim_logo_bla_mejlsign_liggande.png

Varim är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation tydliggör Varim medlemsföretagens bidrag till att säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Detta görs genom att:
- Verka för ett gott affärsklimat i VA-branschen
- Vara en kunnig företrädare för medlemmarnas intressen
- Vara en kraftfull mötesplats för medlemsföretagen

vaguidenlogo_150px.jpg

VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument. VA-guiden arrangerar även utbildningar samt den nationella konferensen & mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp.