BactiQuant ingår ett nytt samarbete med ett av Sveriges största leverantörer av dricksvatten, VA SYD

BactiQuant ingår ett nytt samarbete med ett av Sveriges största leverantörer av dricksvatten, VA SYD
BactiQuant har tecknat avtal om att leverera de första Online systemen till VA SYD, som tillsammans med NSVA & Sydvatten levererar vatten till ca. 1,75 miljoner kunder i västra Skåne. Vi har glädjen att kunna meddela att BactiQuant nu levererar de första 2 online-utrustningar till VA SYD och att vi därmed blir en del av VA SYD:s ambition att tillämpa övervakningen via nätet av den mikrobiella vattenkvaliteten i hela leveranskedjan, från källa till konsument.

BactiQuant teknologin har tidigare varit undersökt med goda resultat, som publicerades i en rapport ”Enzym i dricksvatten som indikator på bakteriell belastning”. Undersökningen utfördes av BioFact Miljömedicinska Forskningscentrum i Lerum, och som är färdigställd samt finansierad av Svenskt Vatten Utveckling (SVU) i samarbete med svenska vattenverk i södra Sverige; Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, VA-enheten i Lerums kommun och Sydvatten AB.

SVU-rapport_2017-08.pdf (griffel.net)

 

Beslut om avtalet med BactiQuant, har tagits efter en demonstration av BQ-metoden hos Sweden Water Research på Källbyverket i Lund, var den tydligt visade hur enkel, noggrann och snabb den är, vilket övertygade deltagarna om att själv testa av BQ-metoden på flera anläggningar hos VA SYD.

 

BactiQuant har en mycket lång erfarenhet av metoden på vattenförsörjningar, som med sin patenterade metod effektivt avläser vattnets bakteriologiska kvalitet, och därmed ger en klar bild av hur processerna fungerar på vattenverket. Tekniken hjälper således vattenverken med att kunna levererar en fullständig ensartad god kvalité på det utgående vatten.

 

Avtalet är därmed en bekräftelse på den nuvarande globala utvecklingen var det gäller att öka övervakningen av vattenkvaliteten vid viktiga kritiska kontrollpunkter. Med hjälp av BQ Online-tekniken blir det möjligt för VA-organisationer att agera proaktivt och snabbt ingripa vid avvikelser i vattenkvaliteten.

 

Claus Vorreiter Jensen uttalar:

"Än idag används metoder som är mer än 100 år gamla för att mäta den mikrobiella dricksvattenkvaliteten. VA SYD har som mål att förändra denna tradition och införa ny teknik. Vårt avtal med VA SYD kommer vid en mycket lämplig tidpunkt då övervakning med Online blir alltmer aktuellt för många svenska vattenförsörjningar - därför ser vi detta här avtalet som ett genombrott på den svenska marknaden där vi nu har etablerat en plattform för vår marknadsföring gentemot svenska vattenförsörjningar."

 

 

Fakta

BactiQuant´s metod bygger på banbrytande forskning som gör det möjligt för att övervaka bakterienivåerna i nästintill realtid. Metoden är både snabb och enkel att utföra. Våra kunder får möjlighet till en integrerad processkontroll som på ett mycket enkelt sätt kan öka de interna kontrollerna av vattenkvaliteten genom snabba informationer om processerna inom hela produktionen.

Företaget grundades 1999 i Danmark, och är nu verksamt på fem kontinenter, var man erbjuder sina tjänster till vattenförsörjningar, sjukhus, medicinindustrin, datacentraler, mineralvattenproducenter, fiskodlingar, och många fler.